Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019

Thời gian đăng: 7/8/2019 4:20:37 PM

Thời gian dự thi: Đợt 02 ngày 12/7/2019

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 02 NĂM 2019

 

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc TCC)
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Nơi đăng ký dự sát hạch Đơn vị công tác Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Quân 5/8/1964 Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 040240665 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
Quản lý dự án II Cấp mới
2 Phan Văn Bình 14/8/1986 Tổ 18 An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 201703104 Trung cấp xây dựng cầu đường bộ Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
3 Nguyễn Thanh Bình 02/02/1982 Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 040876737 Cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
4 Điêu Văn Quý 08/8/1989 Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 040352873 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
5 Hồ Sỹ Hồng 07/03/1987 Nam Xuân Nam Đàn, Nghệ An 186430963 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III
Giám sát Công trình Giao thông III
6 Lê Danh Nam 05/8/1981 Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 040424935 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thị xã Mường Lay Cấp mới
7 Trần Văn Lập 22/3/1977 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040222460 Kỹ sư xây dựng đường bộ Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thinh Phát Cấp mới
8 Vũ Việt Quang 06/11/1989 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 040355695 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Cấp mới
Quản lý dự án III
9 Cấn Xuân Chiến 26/11/1988 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 040491946 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần Quốc Khánh tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
10 Bùi Thành Công 22/8/1975 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040224320 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
11 Phạm Hùng 14/5/1985 Nghi Trường Nghi Lộc Nghệ An 186145920 Kỹ sư dự án và quản lý dự án Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
12 Phạm Duy 07/01/1981 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040240824 Kỹ sư cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
13 Đỗ Viết Cường 27/10/1978 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040828589 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
14 Vũ Đức Quyết 09/7/1980 Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040371822 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
15 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 08/02/1986 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040335116 Kỹ sư xây dựng cầu đường ô tô và sân bay Thiết kế Công trình Giao thông II DIB-Điện Biên Ban bảo trì đường bộ tỉnh Điện biên Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
16 Lê Trung Kiên 25/9/1975 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040227686 Kỹ sư thủy lợi Thiết kế công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn Nam Hồng Hà Chuyển đổi
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
Khảo sát Địa hình III Chuyển đổi
17 Nguyễn Mạnh Hùng 07/5/1983 Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 040289614 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Công trình Giao thông II DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
18 Nguyễn Anh Việt 26/08/1982 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040827833 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
19 Trần Đức Trường 18/3/1989 Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040373029 Cao đẳng công trình thủy lợi Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
20 Trần Đức Hạnh 02/02/1977 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040234333 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
21 Đỗ Văn Minh 27/3/1989 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040356543 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
22 Đào Văn Long 28/02/1986 Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040302614 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
23 Đặng Đức Thắng 01/08/1989 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040370742 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
24 Lường Văn Diên 04/03/1985 Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 040307585 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
25 Nguyễn Tài Cường 24/7/1981 Tân Hòa, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 113062866 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
26 Trần Thanh Lan 22/10/1979 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040242625 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
27 Phạm Đức Lâm 16/11/1983 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040828261 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát Công trình Giao thông II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Chuyển đổi
28 Nguyễn Trung Dũng 14/12/1982 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040244293 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
29 Nguyễn Viết Tuấn 16/6/1979 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040451814 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
30 Phạm Thế Ba 20/8/1978 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040354373 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
31 Bùi Văn Hưng 19/5/1973 Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình 1511136578 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
32 Lê Văn Viễn 06/02/1963 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040275829 Kỹ sư xây dựng Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng AZ tỉnh Điện Biên Cấp mới
Quản lý dự án II
33 Trần Văn Thọ 12/9/1977 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 013233858 Kỹ sư xây dựng cầu hầm Khảo sát Địa hình III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thinh Phát Chuyển đổi
Thiết kế Công trình Giao thông II Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
Định giá xây dựng III Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
34 Hà Đào Thanh 14/6/1989 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 040362408 Trung xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Công ty TNHH Thiên Phú tỉnh Điện Biên Cấp mới
35 Đỗ Văn Ngọn 15/12/1981 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040830393 Kỹ sư xây dựng công trình Thiết kế Cấp thoát nước III DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng TKC Cấp mới
36 Phạm Việt Cường 07/01/1968 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040282399 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Cường Cấp mới
37 Nguyễn Thanh An 28/11/1976 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040235526 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Cường Cấp mới
38 Đinh Văn Cường 19/10/1982 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040246323 Kỹ sư xây dựng công trình Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng TKC Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
39 Vũ Đình Thắng 17/8/1989 Yên Trị, Ý Yên, Nam Định 162986413 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Công ty TNHH Trường Thủy tỉnh Điện Biên Cấp mới
Khảo sát Địa hình III Cấp mới
40 Nguyễn Tuấn Đông 09/6/1983 Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang 121465986 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Việt Chuyển đổi
41 Đỗ Mạnh Hùng 05/2/1981 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040263563 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Việt Chuyển đổi
42 Đào Trọng Thế 24/01/1978 TT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 040731568 Kỹ sư thủy lợi Thiết kế công trình NN&PTNT III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Thế Chuyển đổi
Khảo sát Địa hình III Chuyển đổi
43 Lê Thanh Nam 07/12/1984 14/85 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 064084000027 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hải Thương tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
44 Nguyễn Văn Thùy 22/4/1974 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040330394 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thinh Phát Chuyển đổi
Khảo sát Địa hình II Chuyển đổi
45 Nguyễn Văn Thuận 07/6/1972 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040370663 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
46 Nguyễn Đăng Thủy 27/9/1979 Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040832344 Cao đẳng công trình thủy lợi - thủy điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
47 Nguyễn Anh Ngọc 26/3/1981 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040289688 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Quản lý dự án II Cấp mới
48 Vũ Thị Thu Nhung 01/10/1985 TT Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 040354657 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
49 Hà Xuân Tiếp 05/03/1974 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040281965 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
50 Phạm Minh Đức 31/10/1964 25 tổ 17C, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 036064000123 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III DIB-Điện Biên Công ty cổ phần VNG Điện Biên Chuyển đổi
51 Trần Văn Kết 30/7/1992 Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định 163222433 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
52 Nguyễn Văn Thảo 13/01/1980 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040374530 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn xây dựng Linh Sơn tỉnh Điện Biên Cấp mới
53 Lê Đức Tuấn 10/01/1987 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040343610 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
54 Hoàng Văn Việt 15/12/1960 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040304233 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ Cấp mới
55 Lê Mạnh Hà 02/6/1967 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040195315 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng Thủy lọi Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
56 Trần Quốc Phương 13/5/1967 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040356894 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng Thủy lọi Điện Biên Cấp mới
57 Lê Văn Anh 17/03/1965 Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040161212 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần xây dựng Thủy lọi Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
58 Trần Hoàng Tạo 10/9/1988 Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 040353563 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Quản lý dự án II Cấp mới
59 Bùi Đức Long 05/01/1981 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040828543 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
Quản lý dự án II Cấp mới
60 Nguyễn Văn Đang 16/3/1972 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040226702 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
61 Dương Quang Nam 02/9/1964 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040345334 Kỹ sư xây dựng thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
62 Đặng Ngọc Dư 07/07/1985 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 040283089 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
Định giá xây dựng II Cấp mới
63 Lù Văn Trung 04/8/1981 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040240955 Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Chuyển đổi
64 Nguyễn Nhật Hà 06/11/1978 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 017076715 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Khảo sát Địa hình II DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Thiết kế công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
65 Hoàng Thúy Lan 26/10/1984 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 111643535 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III DIB-Điện Biên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh Cấp mới
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
66 Lê Thanh Duy 27/7/1989 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040345541 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
67 Nguyễn Thành Đạt 21/6/1992 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040372385 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
68 Trần Văn Hậu 20/01/1990 Thôn thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 012985283 Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
69 Tạ Đức Dũng 02/8/1981 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040250988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
70 Lê Quang Vinh 01/5/1983 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040831331 Kỹ sư cơ giới hóa xây dựng giao thông Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
71 Tao Văn Bình 25/10/1982 Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 040266303 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III DIB-Điện Biên Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé Cấp mới
72 Nguyễn Thị Nghĩa 10/03/1983 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040826136 Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô thị Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
73 Trần Minh Thắng 03/04/1989 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040370731 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Cấp mới
74 Lê Đô Thành 23/02/1972 Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040240236 Kỹ sư công trình Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
75 Lê Thị Hải Thắng 20/20/1976 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040224246 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
76 Hà Thị Lưu Hoa 08/01/1976 Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội 012928945 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Khảo sát Địa hình II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Chuyển đổi
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
77 Mạc Văn Việt 06/11/1978 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040235676 Kỹ sư công trình Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Chuyển đổi
Khảo sát Địa hình II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
78 Vũ Tất Đạt 26/03/1987 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 040326089 Ký sư công trình Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Chuyển đổi
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Cấp mới
79 Phạm Tiến Lực 27/10/1981 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 012154109 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên  Thanh Cấp mới
Khảo sát Địa chất công trình II DIB-Điện Biên Cấp mới
80 Phạm Ngọc Thủy 2/5/1978 SN 209, nhà E1TT Thành Công, Ba Đình, HN 017346186 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT II DIB-Điện Biên Công ty cổ phần tư vấn XD Hải Đăng Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh