Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019

Thời gian đăng: 12/27/2018 4:10:13 PM

Thời gian dự thi: Đợt 01 ngày 05/01/2019

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 08h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 01 NĂM 2018

Số TT Số chứng chỉ
đã được cấp
Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ Quốc tịch theo CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
1   Nguyễn Đức Toàn 03/05/1984 168097381 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Việt Nam
Tại chức Đại học giao thông vận tải
2 KS-280-03079 Nguyễn Hồng Triệu 10/11/1980 131603970 Kỹ sư Thủy Lợi Khảo sát địa hình Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
3   Hoàng Bá Long 07/12/1990 040373033 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  Định giá xây dựng
4 GS1-231-00595 Hoàng Đình Ban 26/03/1987 040297030 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát dân dụng và công nghiệp Việt Nam Chính quy Đại học Lương Thế Vinh
5   Phạm Ngọc Dũng 26/11/1984 040274901 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát dân dụng và công nghiệp Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Định giá xây dựng
6   Nguyễn Mạnh Hà 03/04/1983 040290101 Kỹ sư điện Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ Việt Nam Chính quy Đại học Kỹ thuật công nghiệp
7   Nguyễn Minh Lượng 27/05/1977 040212270 Thạc sỹ- Quản lý đô thị và công trình Quản lý dự án Việt Nam Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội
8   Nguyễn Thanh Phương 23/9/1983 125186052 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thiết kế xây dựng công trình  DD &CN Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
  Khảo sát địa hình
9   Vũ Ngọc Nam 04/3/1990 040356350 Kỹ sư công trình Quản lý dự án Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Thiết kế kết cấu công trình DD & CN
  Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước
10 GS1-04-04120-A Phạm Minh Đức 31/10/1964 036064000123 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
11   Đỗ Văn Ngọn 12/12/1981 040830393 Kỹ sư xây dựng công trình Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước Việt Nam Tại chức Đại học Xây dựng
12   Nguyễn Mạnh Tuyến 14/01/1990 040373158 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Chính quy Đại học công nghiệp Việt- Hung
13   Trần Trọng Anh 26/06/1986 040308327 Kỹ sư xây dựng Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Tại chức Đại học Xây dựng
14   Phạm Tùng Sơn 03/07/1987 131156181 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng Việt Nam Chính quy Đại học dân lập Hải Phòng
15   Phạm Anh Tuân 20/01/1990 040372906 Kỹ sư xây dựng Giám sát công trình DD&CN Việt Nam Chính quy Đại học Lương Thế Vinh
16   Hoàng Văn Việt 10/02/1960 040304233 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
  Giám sát công trình giao thông cầu
17   Vũ Xuân Viễn 18/5/1983 162418656 Kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng Việt Nam Tại chức Đại học Thủy Lợi
  Quản lý dự án
18   Trần Văn kết 30/07/1992 163222433 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ Việt Nam Tại chức Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Giám sát công trình DD&CN
19   Nguyễn Quốc  Khánh 26/05/1991 040422138 Kỹ sư công trình Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
20   Trần Quang Minh 06/05/1978 040231988 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học giao thông vận tải
21   Bùi Huy Hoàng 21/8/1988 012532731 Kỹ sư xây dựng DD và CN Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội
22   Nguyễn Việt Cường 02/10/1982 040402306 Kỹ sư xây dựng cảng- đường thủy Khảo sát địa hình Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
23   Lương Tất Thành 04/06/1980 C6291132 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học giao thông vận tải
  Khảo sát địa hình
24 KS-280-02599 Phạm Thanh Hiếu 08/9/1983 040287538 Kỹ sư xây dựng DD và CN Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Tại chức Đại học Xây dựng
25   Hạng A Cở 03/11/1985 040308488 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
  Giám sát công trình giao thông đường bộ
26   Điêu Văn Sơn 16/10/1978 040307429 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học giao thông vận tải
27 DIB-00043989 Nguyễn Văn Hoàng 01/8/1978 040452516 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát công trình DD&CN Việt Nam Tại chức Đại học Xây dựng
28   Lưu Thanh Hải 26/10/1981 040266440 Kỹ sư cầu đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học dân lập Phương Đông
  Giám sát công trình giao thông đường bộ
29   Trần Trung Tuyến 22/5/1987 040343865 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế kết cấu công trình DD & CN Việt Nam Tại chức Đại học Lương Thế Vinh
  Định giá xây dựng
30   Nguyễn Anh Tuấn 11/3/2013 186328020 Cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát công trình NN&PTNT Việt Nam Chính quy Trường Cao đẳng giao thông vận tải II
  Giám sát công trình DD&CN
31   Nguyễn Sỹ Châu 19/8/1972 040224481 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Khảo sát địa hình Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
  Giám sát công trình đường bộ
32   Đàm Vũ Hùng 10/10/1984 001084008847 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
  Giám sát công trình giao thông đường bộ
33   Lê Đức Vinh 24/01/1990 168225738 Trung cấp khảo sát địa hình Khảo sát địa hình Việt Nam Chính quy Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
  Quản lý dự án
34   Nguyễn Văn Tình 29/12/1982 00108004044 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
  Thiết kế công trình giao thông đường bộ
35   Nguyễn Văn Duẩn 28/3/1985 001085014232 Kỹ sư Thủy Lợi Định giá xây dựng Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
  Giám sát công trình NN&PTNT
36   Lò Văn Biển 22/11/1987 040308540 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án Việt Nam Chính quy Đại học giao thông vận tải
  Định giá xây dựng
  Giám sát công trình giao thông đường bộ
  Giám sát công trình NN&PTNT
37 GS1-231-00341 Nguyễn Thị Hoa 03/4//1978 040418931 Kỹ sư thủy văn - môi trường Giám sát công trình NN&PTNT Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
231-0047 Định giá xây dựng
  Quản lý dự án
38   Vũ Thanh Biện 09/9/1991 040371287 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
  Định giá xây dựng
  Giám sát công trình NN&PTNT
39   Trần Tiến Dũng 040297899 040297899 Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng Việt Nam Tại chức Đại học Thủy Lợi
  Quản lý dự án
40 GS1-231-00538 Dương Mạnh Thắng 10/01/1969 040195004 Kỹ sư công trình Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
  Định giá xây dựng
  Quản lý dự án
41   Vũ Đình Thắng 17/08/1989 162986413 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát công trình giao thông đường bộ Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Giám sát công trình DD&CN
42 KS-231-00177 Lại Văn Chiến 12/2/1979 162166886 Kỹ sư địa chất thủy văn công trình Khảo sát địa chất Việt Nam Chính quy Đại học Mỏ- Địa chất
43   Nguyễn Thị Phương 17/11/1979 040236191 Kỹ sư điện Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ Việt Nam Chính quy Đại học Nông nghiệp 1
44   Bùi Xuân Dương 17/11/1980 040829017 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT Việt Nam Tại chức Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Định giá xây dựng
45   Nguyễn Thái Hà 23/10/1981 040240722 Kỹ sư công trình giao thông Giám sát công trình giao thông Việt Nam Chính quy Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
  Giám sát công trình DD&CN
  Giám sát công trình NN&PTNT
46 KS-231-00213 Diệp Văn Dương 23/08/1970 040312128 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình Việt Nam    
GS1-231-00512 Giám sát công trình giao thông    
KS-231-00213 Thiết kế công trình giao thông    
47   Diệp Văn Vinh 04/05/1993 135492412 Kiến trúc sư  Thiết kế kiến trúc công trình Việt Nam Chính quy Đại học dân lập Phương Đông
48   Nguyễn Ngọc Phán 01/7/1966 040151335 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
49   Nguyễn Quang Thái 06/07/1987 040318355 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát dân dụng và công nghiệp Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
50 DIB-00035498 Trần Anh Quân 04/11/1979 040217828 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án Việt Nam Chính quy Đại học giao thông vận tải
GS1--231-00495 Giám sát công trình giao thông
51   Bùi Đình Đương 02/04/1990 034090005976 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công trình DD&CN Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
  Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ
52 GS1-231-00631 Trần Thanh Lan 22/10/1979 040242625 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát công trình DD&CN Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ
53 DIB-00023057 Nguyễn Tài Cường 24/7/1981 113062866 Kỹ sư xây dựng DD và CN Quản lý dự án Việt Nam Tại chức Đại học Xây dựng
GS1-281-04345 Giám sát công trình DD&CN
  Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ
54 95 Nguyễn Văn Thuận 07/6/1972 040370663 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông Việt Nam Tại chức Đại học Giao thông vận tải
  Thiết kế công trình giao thông
55   Lê Đức Tuấn 10/01/1987 040343610 Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật Giám sát công trình giao thông Việt Nam Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Giám sát lăp đặt thiết bị công trình, công nghệ
56 KS-231-00195 Vũ Thị Thanh Hương 03/12/1976 040223757 Kỹ sư công trình thủy lợi Khảo sát địa hình Việt Nam Chính quy Đại học Thủy Lợi
KS-231-00195 Thiết kế công trình NN&PTNT
  Quản lý dự án
57 45 Nguyễn Sỹ Cương 04/01/1959 040290940 Kiến trúc sư  Thiết kế kiến trúc công trình Việt Nam Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thiết kế kết cấu công trình DD & CN
Thiết kế cấp thoát nước
Thiết kế quy hoạch
58   Trần Văn Quang 01/05/1982 040825571 Kỹ sư xây dựng DD và CN Giám sát công trình DD&CN Việt Nam Tại chức Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Quản lý dự án
  Giám sát công trình NN&PTNT
59   Nguyễn Thị Thu 11/10/1979 040240915 Cử nhân kế toán Định giá xây dựng Việt Nam Tại chức Đại học kinh tế quốc dân
  Quản lý dự án
60   Trần Ngọc Khôi 10/04/1979 040451162 Kỹ sư cầu đường bộ Quản lý dự án Việt Nam Tại chức Đại học giao thông vận tải
KS-280-073003 Thiết kế công trình giao thông
61   Nguyễn Văn Luân 05/10/1993 034093004354 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng Việt Nam Chính quy Cao đẳng thủy lợi Bắc bộ
  Giám sát công trình NN&PTNT
  Quản lý dự án
  Khảo sát địa hình
62 GS1-027-03808 Bùi Tuấn Anh 15/10/1984 151516211 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công trình giao thông Việt Nam Chính quy Đại học xây dựng
  Giám sát công trình DD&CN
  Giám sát công trình NN&PTNT
63   Trần Thị Vân 28/01/1976 040231995 Kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế công trình NN&PTNT Việt Nam Tại chức Đại học Thủy Lợi
64 DIB-00016484 Nguyễn Văn Nam 25/06/1962 040140564 Kỹ sư xây dựng cơ bản Định giá xây dựng Việt Nam Chính quy Đại học Xây dựng
  Giám sát công trình giao thông  
65   Nguyễn Viết Sáng 28/7/1969 040417437 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án Việt Nam Tại chức Đại học kiến trúc Hà Nội
66   Nguyễn Bá Hiệp 15/07/1985 162669195 Cao đẳng- xây dựng cầu đường bộ Khảo sát địa hình Việt Nam Chính quy Đại học Giao thông vận tải tp HCM
  Thiết kế công trình giao thông đường bộ
67   Tạ Duy Hiển 26/01/1983 040262518 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng Việt Nam Chính quy Đại học Giao thông vận tải tp HCM
Khảo sát địa hình
Thiết kế công trình giao thông đường bộ

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh