Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2020.

Thời gian đăng: 9/15/2020 10:41:09 AM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 9 ngày 17/9/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h15'

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Trung tâm kiểm định chất lượng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH (ĐỢT 9/2020)

Số TT Mã môn thi Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Cơ sở đào tạo  Hệ đào tạo  Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(II-III) 
Ghi chú
01 GS01 Nguyễn Thành Nam 07/09/1985 040310263 08/01/2008 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật    II Cấp mới
02   Lê Xuân Viện 15/06/1991 033091004941 26/12/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Đại học Xây dựng Hà Nội Chính Quy Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới
03 TK17 Vũ Ngọc Đức 10/05/1985 172152371 28/02/2007 CA Thanh Hóa Cao đẳng giao thông vận tải Chính Quy  Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
04 KS02 Nguyễn Đức Lim 09/05/1982 040449281 20/08/2010 CA Điện Biên Đại học Lương Thế Vinh Vừa Làm Vừa Học Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình Khảo sát Địa hình II Cấp mới
05 GS01 Nguyễn Văn Trung 10/11/1987 040314791 02/03/2005 CA Điện Biên Đại học công nghệ Sài Gòn Chính Quy Kỹ sư kỹ thuật công trinh Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
06 GS10 Triệu Quang Nghĩa 02/09/1991 040373841 30/07/2008 CA Điện Biên Đại học Xây dựng Hà Nội Chính Quy Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
07 GS01 Trương Mạnh Nam 06/02/1986 040292858 31/05/2019 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính Quy Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
08 GS01 Ngô Cương Quyết 02/08/1973 040314791 02/03/2005 CA Nam Định Đại học Thủy Lợi Hà Nội Tại chức Kỹ sư thủy nông Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
09 GS01 Nguyễn Văn Hà 10/08/1991 040395746 10/12/2009 CA Điện Biên Đại học công nghệ giao thông vận tải Chính Quy Cao đẳng công nghệ giao thông Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
10 GS01 Vũ Xuân Tùng 19/05/1992 040396737 16/06/2009 CA Điện Biên Cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội Chính Quy Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
11 GS01 Lường Thế Hoàng 19/11/1988 040357623 08/02/2010 CA Điện Biên Cao đẳng giao thông vận tải Chính Quy Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
12 GS01 Lò Văn Quyền 20/06/1993 040442300 01/06/2010 CA Điện Biên Đại học Thủy Lợi Hà Nội Chính Quy Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
13 GS10 Vũ Văn Hiệu 31/03/1993 151928002 31/07/2007 CA Thái Bình Đại học công nghệ giao thông vận tải Chính Quy Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công nghệ giao thông Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
14 GS10 Trần Quang Bách 25/06/1985 040280457 28/02/2020 CA Điện Biên Đại học Thủy Lợi Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng III
15 GS01 Nguyễn Tiến Thắng 06/07/1980 31333714 13/12/2014 CA Phú Thọ Đại học Kiến trúc Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
16 GS01 Đinh Danh Phán 07/02/1989 034089008413 17/8/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cao đẳng xây dựng số 1 Chính Quy Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
17 GS10 Nguyễn Quang Bắc 02/02/1984 040829310 06/02/2017 CA Điện Biên Đại học Mỏ địa chất Chính Quy Kỹ sư địa chất công trình Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
18 QLDA Trịnh Trọng Nguyên 08/01/1979 040473302 01/08/2019 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
19 GS01 Trần Văn Hiệp 24/02/1985 040318685 03/04/2013 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
20 GS01 Đinh Văn Toàn 03/01/1974 034074008603 29/05/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Học viện kỹ thuật quân sự Chính Quy Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III Cấp mới
21 GS06 Bùi Thanh Bình 10/05/1984 040265350 22/08/2017 CA Điện Biên Đại học Lương Thế Vinh Vừa làm vừa học Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III
22 GS10 Phạm Thế Anh 25/06/1990 040356305 23/11/2006 CA Điện Biên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Chính Quy Cao đẳng kỹ thuật xây dựng Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
23 GS10 Vừ A Dũng 16/6/1985 040365734 24/10/2019 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Vừa làm vừa học Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III
24 GS10 Lò Văn Chơ 17/03/1995 040426508 22/05/2010 CA Điện Biên Đại học Xây dựng Hà Nội Chính Quy Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III
DG01 Định giá xây dựng III
25 DG01 Phạm Thanh Hương 20/6/1993 151899026 21/02/2011 CA Thái Bình Cao đẳng xây dựng số 1 Chính Quy Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trinh xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
26 QLDA Điêu Chính Việt 08/03/1992 040426127 28/2/2013 CA Điện Biên Đại học Thành Tây Chính Quy Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III
DG01 Định giá xây dựng III
27 GS06 Lò Văn Thuấn 15/12/1985 040300262 02/05/2019 CA Điện Biên Đại học Lương Thế Vinh Vừa làm vừa học Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III
28 DG01 Lò Văn Hoàng 10/11/1989 040365146 13/09/2013 CA Điện Biên Cao đẳng giao thông vận tải Chính Quy Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng III Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT III
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III
QLDA Quản lý dự án III
29 GS01 Phạm Minh Quang 21/11/1988 040341215 19/07/2016 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính Quy Kỹ sư quản lý đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
30 TK09 Phạm Thị Hải Yến 06/03/1992 040374524 29/11/2008 CA Điện Biên Đại học tổng hợp kỹ thuật nghiên cứu quốc gia Irkutsk Chính Quy Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
31 GS01 Tạ Văn Tú 26/04/1991 040372587 02/03/2018 CA Điện Biên Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính Quy Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh