Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2020

Thời gian đăng: 7/31/2020 11:08:08 AM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 7 ngày 31/7/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 7 NĂM 2020

Số TT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
01
KS-02193-02016 Lê Khắc Dũng  26/06/1981 017416584 Kỹ sư thủy lợi- chuyên ngành Thủy nông Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển đổi 19/02/2013 Chính Quy Đại học Thủy Lợi
KS-280-03238 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi
02 KS-281-01637 Nguyễn Đức Lim 09/05/1982 040449281 Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình Khảo sát Địa hình II Chuyển Đổi 20/08/2010 Vừa Làm Vừa Học Đại học Lương Thế Vinh
KS-281-06138 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển Đổi
03   Đỗ Thanh Hoàng 24/01/1989 040352848 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 16/03/2007 Chính Quy Đại học Giao thông vận tải
  Quản lý dự án III Cấp mới
04   Vũ Ngọc Đức 10/05/1985 172152371 Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới 28/02/2007 Chính Quy Cao đẳng giao thông vận tải
05   Vũ Văn Mạnh 08/10/1988 040632040 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 12/01/2012 Chính Quy Đại học Kiến Trúc Đà nẵng
06   Vũ Văn Việt 11/10/1991 040423374 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 13/05/2019 Chính Quy Cao đẳng bách khoa Hưng Yên
  Quản lý dự án III Cấp mới
07   Vũ Thanh Tuân 22/10/1989 132008754 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 08/08/2016 Chính Quy Đại học Giao thông vận tải
08   Nguyễn Hoàng Long 29/06/1989 040361922 Kỹ sư thủy lợi-kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 10/01/2017 Chính Quy Đại học Thủy Lợi
09   Nguyễn Quang Tuấn 28/11/1972 020072000049 Trung cấp thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 14/7/2017 Chính Quy Trung học thủy lợi I
10   Lò Đức Hạnh 26/03/1993 040466206 Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 06/02/2017 Chính Quy Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Điện Biên
11   Trần Danh Sơn 01/01/1985 040300641 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 20/08/210 Vừa Làm Vừa Học Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
  Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
  Quản lý dự án III Cấp mới
12   Nguyễn Bá Hải 26/05/1984 151467792 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới 23/12/2013 Chính Quy Đại học Hàng Hải
  Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
  Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
13   Ngô Văn Cuội 17/10/1987 040354223 Trung cấp xây dựng kỹ thuật thi công Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 28/04/2017 Chính Quy Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật tỉnh Điện Biên
14   Đàm Văn Điềm 24/04/1983 026083005711 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 24/7/2018 Vừa Làm Vừa Học Đại học Kiến Trúc Hà Nội
15   Liêu Bá Sơn 25/12/1985 00185017243 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 13/01/2017 Vừa Làm Vừa Học Đại học Kiến Trúc Hà Nội
16   Quàng Văn Thông 01/09/1984 040308103 Trung cấp kỹ thuật thi công Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 30/05/2011 Chính Quy Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật tỉnh Điện Biên
17 GS1-02193-1712 Trần Ngọc Khôi 10/04/1979 040451162 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi 13/08/2010 Vừa Làm Vừa Học Đại học Giao thông vận tải
GS1-02193-218 Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
18   Lương Quốc Hoàn 07/07/1989 040356927 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 18/01/2019 Chính Quy Đại học Giao thông vận tải
19   Nguyễn Văn Quý 06/07/1981 040417829 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 03/12/2012 Vừa Làm Vừa Học Đại học Giao thông vận tải
20   Nguyễn Việt Dũng 15/07/1992 040417900 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Khảo sát Địa hình III Cấp mới 26/05/2018 Chính Quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
21 GS1-231-00630 Nguyễn Văn Phòng 19/10/1979 040424467 Kỹ sư kinh tế thủy lợi Giám sát  Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi 03/12/2009 Chính Quy Đại học Thủy Lợi
GS1-231-00630 Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
22   Nguyễn Tất Thắng 01/12/1994 040452503 Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 03/07/2019 Chính Quy Đại học công nghệ Giao thông vận tải
23   Phan Thanh Quyền 23/09/1977 040828197 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát  Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 30/10/2014 Vừa Làm Vừa Học Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
DIB-00035513 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
24   Phạm Thái sơn 09/8/1984 040277671 Trung cấp kỹ thuật thi công xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 20/03/2006 Chính Quy Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật tỉnh Điện Biên
25 DIB-00043989 Nguyễn Văn Hùng 01/8/1978 040452516 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi 14/09/2011 Vừa Làm Vừa Học Đại học xây dựng
  Giám sát  Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
26   Nguyễn Quốc Lập 06/04/1976 040231467 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 28/09/2005 Chính Quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
  PL Định giá Xây dựng III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh