Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2020

Thời gian đăng: 6/4/2020 3:53:24 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 4 ngày 08/6/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

Số TT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
1 GS2-232-01077 Phạm Minh Hải 25/8/1983 040286559 Trung cấp công trình thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi 10/3/2008 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường trung học Thủy lợi
2
  Nguyễn Hoàng Long 08/06/1988 040354135 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 08/9/2017 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
3 GS1-231-00547; GS1-231-00598 Nguyễn Quốc Quân 05/8/1964 040240665 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi 25/02/2011 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Trường Đại học Xây dựng
4 GS1-231-00606 Lê Danh Nam 05/8/1981 040424935 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi 25/5/2011 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường Đại học Lương Thế Vinh
5   Điêu Văn Quý 08/8/1989 040352873 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 27/11/2012 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường Đại học Thủy lợi
  Thiết kế công trình NN&PTNT III Cấp mới
6 GS2-231-00480; GS1-02193-04115 Nguyễn Thanh Bình 02/02/1982 040876737 Cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi 13/8/2018 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường sỹ quan công binh
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
  Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
7 GS1-231-00660 Hồ Sỹ Hồng 07/3/1987 040877090 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi 12/12/2019 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường đại học Vinh
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
8   Hoàng Đình Mai 16/5/1989 040321966 Trung cấp xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 11/8/2006 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Cao đẳng giao thông vận tải
9   Đinh Văn Cường 19/10/1982 040246323 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới 22/12/2016 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường Đại học xây dựng
  Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
  Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
10   Nguyễn Hồng Triệu 10/11/1980 131603970 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 03/6/2013 CA tỉnh Phú Thọ Chính quy Trường Đại học thủy lợi
GS1-02193-06679 Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
11   Nguyễn Thái Hà 23/1/1981 040240722 Kỹ sư công trình giao thông công chính Quản lý dự án II Cấp mới 22/11/2013 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Đại học giao thông vận tải
KS-280-02200 Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
KS-027-00258 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi
KS-027-00258 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh