Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2020

Thời gian đăng: 5/26/2020 8:07:45 AM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 3 ngày 26/5/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang khẩu trang và đeo khẩu trang đúng quy định phóng chống dịch Covid-19

- Mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

Số TT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú
1
  Hoàng Đình Mai 16/5/1989 040321966 Trung cấp xây dựng cầu đường bộ Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
2   Triệu Ngọc Tài 27/8/1993 040418295 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
3   Trần Thanh Hòa 17/2/1986 040321259 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
4   Trần Minh Tuấn 01/5/1986 162749182 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
5   Hảng A Hử 08/09/1989 040394668 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
6   Trần Hữu Thi 12/6/1987 036087002370 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
  Khảo sát Địa hình III Cấp mới
  Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
7   Lù Anh Lưu 30/8/1992 040407940 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
  Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
8 KS-280-02200 Nguyễn Thái Hà 23/1/1981 040240722 Kỹ sư công trình giao thông công chính Khảo sát Địa hình II Chuyển đổi
9 GS1-280-09501 Bùi Xuân Dương 17/11/1980 040829317 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
GS1-280-09501 Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
10   Hoàng Mạnh Hòa 02/4/1989 040371019 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
11 KS-281-01496 Nguyễn Tất Cơ 08/02/1982 172386425 Kỹ sư xây dựng cảng- đường thủy Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi
KS-281-01496 Thiết kế công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
12 KS-02193-1408 Nguyễn Việt Cường 02/10/1982 040402306 Kỹ sư xây dựng cảng- đường thủy Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi
  Thiết kế công trình NN&PTNT II Cấp mới
GS1-281-04346 Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
GS1-281-04346 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
GS1-281-04346 Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
13 GS1-280-01947 Điêu Văn Sơn 16/10/1978 040307429 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
14 KS-280-02599 Phạm Thanh Hiếu 08/09/1983 040287538 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi
15 KS-280-03759-A Mai Quý Thắng 05/9/1981 151253946 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát Địa chất công trình II Chuyển đổi
KS-027-05842 Khảo sát Địa hình II Chuyển đổi
KS-027-05843 Thiết kế Công trình Giao thông II Chuyển đổi
GS1-281-04491 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
GS1-281-04491 Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
GS1-281-04491 Giám sát công trình NN&PTNT II Chuyển đổi
16 GS1-280-02656 Nguyễn Quang Bắc 02/02/1984 040829310 Kỹ sư địa chất công trình  Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
GS1-280-02710 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
17   Bùi Đức Long 05/01/1981 040828543 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
18   Tạ Đức Dũng 02/08/1981 040250988 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
19   Quàng Văn Hĩu 15/8/1990 040382140 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
20 GS2.231-0141 Lê Thành Cửu 10/5/1974 040224494 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
  Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh