Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019

Thời gian đăng: 12/6/2019 2:43:51 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019.

Thời gian dự thi: Đợt 4 ngày 10/12/2019

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn"./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 4 NĂM 2019

TT  Mã môn thi Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Email Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú
1 GS10 Phạm Văn Dũng 05/03/1982 162330448 pvdung.dhxd@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
2
QLDA Lương Mạnh Hùng 27/08/1669 030069002254 luonghungsdc@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Cấp mới
3 TK09 Nguyễn Hồng Khương 26/07/1979 030079000096 nguyenkhuong267hd@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng II
4 KS01 Nguyễn Hồng Triệu 10/11/1980 131603970 Trieutvsd@gmail.com Kỹ sư Thủy Lợi Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III
5 QLDA Bùi Ngọc Trìu 11/8/1980 040451458 bui.triu39@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Cấp mới
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II
6 GS02 Bùi Văn Hưng 19/05/1973 040833436 buihung08@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới
7 KS02 Hoàng Bá Long 07/12/1990 040373033 Hoangbalongdb90@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Khảo sát Địa hình II Cấp mới
KS01 Khảo sát Địa chất công trình II Cấp mới
QLDA Quản lý dự án II Cấp mới
8 KS01 Hà Xuân Trường 29/08/1985 040280509 Xuantruongtvdienbien@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình cầu đường Khảo sát Địa chất công trình II Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình II Chuyển đổi
TK17 Thiết kế Công trình Giao thông II Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới
9 GS01 Nguyễn Đắc Bình 01/10/1978 040460331 dacbinh1979@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
10 TK09 Nguyễn Văn Quân 01/11/1972 040250927 quanvn30@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới
GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
QLDA Quản lý dự án II Cấp mới
11 GS01 Trần Quý Báu 19/8/1971 040245398 baubqlda@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
12 GS01 Trần Hồng Sơn 02/11/1988 040788841 transonbqlda@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
13 GS01 Lò Văn Đanh 01/02/1988 040788783 danhbp@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
14 GS01 Đàm Ngọc Điềm 24/04/1983 026083005711 diemvinhphuc@gmail.com Kỹ sư hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
15 GS01 Liêu Bá Sơn 25/12/1985 001085017243 lieusonbqldacctdbp@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
16 QLDA Vũ Duy Chinh 10/07/1986 151552288 Vuchinh100786@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án II Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Cấp mới
17 GS01 Đỗ Thành Quang 01/10/1988 040360379 tranquangdb@gmail.com Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
18 GS01 Quàng Văn Thông 01/9/1984 040308103 phugia21@gmail.com Trung cấp kỹ thuật thi công xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
19 GS01 Ngô Văn Cuội 17/10/1987 040354223 ngovancuoi@gmail.com Trung cấp kỹ thuật thi công xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
20 GS01 Bùi Ngọc Hải 28/11/1991 151812662 ngochai2662@gmail.com Cao đăngt xây dựng- Kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
21 KS01 Nguyễn Văn Luân 05/10/1993 034093004354 Nguyenvanluan5101993@gmail.com Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS06 Thiết kế công trình NN&PTNT III Cấp mới
22 GS01 Phạm Quang Thông 15/08/1971 040452081 quockhanhdb@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
23 GS10 Đỗ Hoài Nam 28/3/1981 040424992 dohoainamdb2012@gmail.com Kỹ sư XD cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
24 GS10 Nguyễn Anh Tuấn 21/4/1974 040223780 anhtuan21474@gmail.com Kỹ sư XD cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
25 GS10 Nguyễn Văn Quý 6/7/1981 040417829 nguyenvanquypkt@gmail.com Kỹ sư XD cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
26 QLDA Nguyễn Văn Nam 20/11/1982 040274686 namhuong0301@gmail.com Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II Cấp mới
27 GS01 Phạm Quốc Việt 01/01/1980 034080007465 quocvietso1@gmail.com Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
28 GS01 Tao Văn Bình 25/10/1982 040266303 mrtaobinh@gmail.com Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
29 QLDA Lê Minh Phúc 24/11/1975 040224214 minhphuc241175@gmail.com Cử nhân tài chính Quản lý dự án III Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới
30 TK14 Phạm Đức Giang 19/01/1976 0402312698 Giangtvdb@gmail.com kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Chuyển đổi
31 TK14 Bùi Văn Hòa 10/11/1984 040276570 hoatvdb@gmail.com Trung cấp kỹ thuật thi công xây dựng Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh