Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020.

Thời gian đăng: 10/9/2020 5:26:00 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 10 ngày 13/10/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h15'

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Trung tâm kiểm định chất lượng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH (ĐỢT 10/2020)

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
01
Tạ Duy Minh 20/04/1994 040829198 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án III Cấp mới 04/08/2015 CA Điện Biên Chính quy Đại học Xây dựng Hà Nội
Định giá xây dựng III Cấp mới
02 Trần Văn Hậu 20/01/1990 012985283 Kỹ sư quản lý xây dựng đô thị Định giá xây dựng II Cấp mới 15/06/2007 CA Hà Nội Chính quy Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
03 Vũ Thị Thu Nhung 01/10/1985 040354657 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới 31/08/2006 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi
04 Nguyễn Thành Đạt 21/06/1992 040372385 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 11/3/2010 CA Điện Biên Chính quy Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
05 Lê Thanh Duy 27/07/1988 040345541 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 13/02/2014 CA Điện Biên Chính quy Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
06 Trần Phi Long 10/10/1993 040418461 Kỹ sư công trình Thủy Lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 22/01/2016 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
07 Lê Văn Hải 22/12/1986 040832095 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới 10/01/2018 CA Điện Biên Chính quy-Cử tuyển Đại học Xây dựng Hà Nội
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II Cấp mới
08 Hoàng Trung Kiên 10/12/1988 060830080 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 20/12/2010 CA Yên Bái Chính Quy Đại học Giao thông vận tải
Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
Khảo sát Địa hình III Cấp mới
Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
09 Lê Ngọc Tuấn 06/09/1989 112396353 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới 12/01/2007 CA Hà Tây Chính Quy Đại học Xây dựng Hà Nội
Định giá xây dựng III Cấp mới
10 Nguyễn Văn Cư 040362219 040362219 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát Địa hình III Cấp mới 05/01/2007 CA Điện Biên Chính Quy Đại học Giao thông vận tải 
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
11 Nguyễn Văn Dân 18/11/1988 0348008389 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới 22/08/2018 Tổng cục cảnh sát Chính Quy Đại học Xây dựng Hà Nội
12 Ngô Minh Duy 02/09/1990 040371908 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 10/04/2019 CA Điện Biên Chính Quy Đại học Thủy Lợi
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
13 Nguyễn Hoàng Long 08/06/1988 040354135 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 08/09/2017 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
14 Lò Ngọc Toàn 31/07/1987 040465980 Kỹ sư xây dựng đường bộ Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới 11/11/2011 CA Điện Biên Chính Quy Đại học Giao thông vận tải
15 Vũ Cao Cường 01/05/1983 040288775 Kỹ sư công trình Thủy Lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 20/07/2012 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
16 Nguyễn Hồng Quân 03/08/1981 001081023016 Trung cấp thủy lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 15/03/2018 CA Điện Biên Chính Quy Trung học thủy lợi 1
Định giá xây dựng III Cấp mới
17 Nguyễn Ngọc Dũng 03/01/1985 040351656 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi 07/07/2016 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Lương Thế Vinh
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
18 Nguyễn Văn Hoàng 10/03/1993 040374656 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 11/06/2018 CA Điện Biên Chính quy Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
19 Lê Xuân Viện 15/06/1991 033091004941 Kiến trúc sư Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 26/12/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Chính Quy Đại học Xây dựng Hà Nội
20 Lê Quang Đạo 22/8/1983 040397372 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án II Cấp mới 22/8/1983 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Lương Thế Vinh
21 Dương Xuân Hải 24/10/1984 04028372 Trung cấp xây dựng dân dụng & công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới 05/04/2018 CA Điện Biên Chính Quy Trung học xây dựng Hà Nội
Quản lý dự án III Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
22 Tô Văn Thuận 17/6/1987 040343793 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án III Cấp mới 04/7/2012 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
23 Nguyễn Anh Ngọc 26/3/1981 040289688 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới 17/7/2009 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Xây dựng Hà Nội
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
24 Nguyễn Văn Đang 16/3/1972 040226702 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới 20/4/2014 CA Điện Biên Hệ vừa làm vừa học Đại học Xây dựng Hà Nội
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II
25 Phạm Mộng Điệp 26/5/1980 151361044 Kỹ sư công trình Thủy Lợi Giám sát công trình giao thông II Cấp mới 19/6/2008 CA Thái Bình Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi
26 Nguyễn Thị Nghĩa 10/3/1983 040826136 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Định giá xây dựng II Cấp mới 26/8/2012 CA Điện Biên Vừa làm vừa học Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
27 Lê Tống Quốc Phong 07/11/1988 040350323 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi 30/08/2005 CA Điện Biên Chính quy Đại học Kiến trúc Hà  Nội 
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
Khảo sát Địa hình III Cấp mới
28 Vũ Ngọc Đức 10/05/1985 172152371 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Chuyển đổi 28/02/2007 CA Điện Biên Chính quy Cao đẳng giao thông vận tải
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh