Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021.

Thời gian đăng: 3/11/2021 5:54:55 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021

Thời gian dự thi: Đợt 01 ngày 15/03/2021

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h15'

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Trung tâm kiểm định chất lượng - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đeo khẩu trang khi vào thi và đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn dự thi như: "Ngày, tháng, năm sinh, Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.(mọi thông tin vướng mắc về chứng chỉ liên hệ đ/c Hà CNTT ĐT: 0948.978.676)

 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 01/2021

Số TT Mã môn thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo  Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú
1
GS02   Lê Duy Thanh 12/10/1985 040308362 28/03/2008 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư hệ thống điện Vừa làm vừa học Đại học Điện Lực Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
2 GS06   Đào Quang Trung 27/11/1991 040374287 08/10/2008 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo Chính quy Đại học Thủy Lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
3 GS06   Phạm Hồng Hà 10/03/1986 040309567 02/8/2016 CA tỉnh Điện Biên Cao đẳng kỹ thuật công trình Chính quy Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
4 GS06   Trần Quyết Thắng 21/10/1991 040395536 02/12/2008 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo Chính quy Đại học Thủy Lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
5 KS02 KS-231-00142 Phạm Trọng Hậu 19/08/1979 040451642 15/02/2011 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư cầu đường bộ Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Khảo sát Địa hình II Cấp mới
6 TK17   Vũ Văn Tiến 23/10/1990 040388172 03/04/2017 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông Chính quy Đại học Xây Dựng Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng II Cấp mới
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
7 TK09   Vũ Ngọc Chuẩn 07/02/1990 040368263 02/07/2007 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư công trình xây dựng Vừa làm vừa học Đại học Lương Thế Vinh Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
8 GS10 GS1-231-00648 Phạm Ngọc Quỳnh 18/01/1974 040241327 12/03/2012 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Tại chức Đại học Giao Thông Vận Tải Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
9 QLDA   Lê Văn Hải 22/12/1986 040832095 10/01/2018 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng công trình Chính quy Đại học Xây Dựng Quản lý dự án III Cấp mới
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10 GS1-02193-03803 Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06 GS1-02193-03879 Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
10 GS01   Đặng Ngọc Tú 03/08/1990 040371984 30/08/2007 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình Vừa làm vừa học Đại học Lương Thế Vinh Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
11 TK11 DIB-00016491 Bùi Minh Châu 11/11/1985 040308072 21/07/2016 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư quy hoạch đô thị Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Cấp mới
12 TK11 DIB-00043994 Bùi Xuân Duy 30/08/1986 131513336 25/02/2013 CA tỉnh Phú Thọ Kỹ sư quy hoạch đô thị Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Cấp mới
13 GS01 GS1-036-00336 Trần Viết Hậu 02/09/1957 044057006390 05/06/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Kỹ sư xây dựng công trình Tại chức Đại học Xây Dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
GS10 GS1-036-00336 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
GS01   Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS02   Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
14 KS02   Nguyễn Minh Thu 17/07/1990 040369196 31/10/2014 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Khảo sát Địa hình III Cấp mới
KS01   Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
15 KS02   Đặng Hữu Tình 06/02/1994 040452074 21/03/2012 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng công trình giao thông Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Khảo sát Địa hình III Cấp mới
KS01   Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
16 KS02   Lê Viết Hùng 31/08/1990 040344986 30/12/2013 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng công trình giao thông Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Khảo sát Địa hình III Cấp mới
KS01   Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
17 KS01 KS-231-00256 Nguyễn Văn Hiệu 10/05/1981 040417626 13/11/2009 CA tỉnh Điện Biên Kiến trúc sư Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Khảo sát Địa chất công trình II Cấp mới
KS02 KS-02193-12908 Khảo sát Địa hình II Chuyển đổi
DG01 027-02907 Định giá xây dựng II Cấp mới
18 GS01 GS1-027-16720 Nguyễn Minh Thắng 02/09/1979 025079000456 02/09/1979 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Vừa làm vừa học Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
19 GS01 GS1-027-16719 Vương Đức Thắng 03/07/1977 001077001316 21/05/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Kỹ sư xây dựng công trình Chính quy Đại học Xây Dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
20 GS10   Phí Minh Thiên 29/6/1973 040374005 25/08/2008 CA tỉnh Điện Biên Trung cấp cầu đường bộ Tập chung Cao đẳng giao thông vận tải Thái Nguyên Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
21 GS06   Đào Văn Long 28/02/1986 040302614 25/08/2016 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
22 GS06 GS2-027-17500 Trần Đức Trường 18/03/1989 040373029 11/04/2019 CA tỉnh Điện Biên Trung cấp công trình thủy lợi Chính quy Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
23 GS02   Đỗ Văn Minh 27/03/1989 040356543 06/11/2009 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình Chính quy Đại học Thủy Lợi Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
24 GS10   Nguyễn Đình Toán 07/07/1994 040437650 06/05/2010 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư công trình giao thông Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
25 GS01   Nguyễn Trọng Bắc 20/09/1980 034080009503 09/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Học viện kỹ thuật quân sự Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
26 GS01 GS1-02193-08214 Nguyễn Đạt Đức 21/05/1987 040342564 25/12/2017 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Đại học dân lập Đông Đô Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
GS10 GS1-231-00597 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
27 QLDA   Vũ Việt Cường 25/02/1989 040362289 09/09/2009 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Quản lý dự án III Cấp mới
28 QLDA   Phan Văn Vượng 30/05/1976 040223706 31/03/2013 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình Vừa làm vừa học Đại học Thủy Lợi Quản lý dự án II Cấp mới
DG01 280-0549 Định giá xây dựng II Cấp mới
29 QLDA   Nguyễn Anh Tú 30/12/1989 186696661 18/10/2005 CA tỉnh Nghệ An Kỹ sư kỹ thuật công trình Chính quy Đại học Thủy Lợi Quản lý dự án II Cấp mới
30 KS02 KS-02193-03814 Hà Quang Hưng 01/11/1973 011073000012 03/01/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Tại chức Đại học Giao Thông Vận Tải Khảo sát Địa hình II Cấp mới
TK17 KS-02193-03848 Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
DG01 280-3434 Định giá xây dựng II Cấp mới
31 GS10   Đỗ Mạnh Hùng 05/02/1981 040263563 13/4/2007 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng cầu đường Chính quy Đại học Giao Thông Vận Tải Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
GS01 GS1-02193-06480 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
32 GS01   Phùng Bá Hữu 02/09/1987 040309309 07/05/2020 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng Chính quy Đại học Lương Thế Vinh Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
TK09   Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
QLDA   Quản lý dự án III Cấp mới
KS02   Khảo sát Địa hình III Cấp mới
KS01   Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
33 GS10   Hoàng Ngọc Hồng 27/05/1989 040355095 27/3/2006 CA tỉnh Điện Biên Cao đẳng giao thông - Chuyên nghành cầu đường Chính quy Cao đẳng giao thông phân viện Thái Nguyên Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
34 TK09   Quàng Văn Tâm 31/01/1991 040423907 09/01/2014 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Đại học Lương Thế Vinh Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
35 GS01   Điêu Mạnh Hà 1/8/1990 012090000029 05/9/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
36 GS01   Cao Ngọc Cường 29/10/1983 186158727 14/4/2015 CA tỉnh Nghệ An Kỹ sư công trình thủy lợi, thủy điện Chính quy Đại học Xây Dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
37 GS01   Tòng Văn Chung 1/5/1994 040476205 6/12/2012 CA tỉnh Điện Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Chính quy Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
DG01   Định giá xây dựng III Cấp mới
38 GS01   Nguyễn Văn Xương 20/11/1990 151791361 10/2/2011 CA tỉnh Thái Bình Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng - khoa công trình Chính quy Đại học Thủy Lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
39 GS01 GS1-232-02259 Nguyễn Thế Hiền 08/10/1987 038087004881 7/3/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Kỹ thuật công trình Chính quy Đại học Thủy Lợi Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
40 QLDA   Lường Văn Hùng 30/3/1993 040910930 21/5/2019 CA tỉnh Điện Biên Cao đẳng chuyên nghành xây dựng cầu đường bộ Chính quy Cao đẳng giao thông vận tải trung ương 1 Quản lý dự án III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
41 GS10   Thân Tiến Trung 15/3/1975 040363368 20/11/2006 CA tỉnh Điện Biên kỹ sư kỹ thuật công trình Vừa làm vừa học Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
42 QLDA   Đặng Văn Hưng 12/4/1964 040339047 17/10/2018 CA tỉnh Điện Biên Trung cấp xây dựng cầu đường Chính quy Trường cao đẳng giao thông vận tải Thái Nguyên Quản lý dự án III Cấp mới
GS10   Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
43 GS10   Bùi Ngọc Hải 28/11/1991 151812662 12/7/2012 CA tỉnh Thái Bình Kỹ sư xây dựng Vừa làm vừa học Trường đại học Lâm nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
GS06   Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
44 DG01   Diệp Văn Dương 23/08/1970 040312128 01/04/2009 CA tỉnh Điên Biên Kỹ sư xây dựng cầu hầm Tại chức Đại học Giao Thông Vận Tải Định giá xây dựng II Cấp mới
QLDA   Quản lý dự án II Cấp mới
45 KS01   Trần Lâm 16/08/1986 040280684 11/02/2004 CA tỉnh Điên Biên Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp Vừa làm vừa học Đại học Xây dựng Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
KS02   Khảo sát Địa hình III Cấp mới
46 KS01   Nguyễn Văn Nam 20/11/1982 040274686 07/03/2018 CA tỉnh Điên Biên Kỹ sư kỹ thuật công trình Vừa làm vừa học Đại học Xây dựng Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
KS02   Khảo sát Địa hình III Cấp mới
47 KS01   Hà Minh Trường 26/09/1988 040345523 29/12/2017 CA tỉnh Điên Biên Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Vừa làm vừa học Đại học Kiến Trúc Hà Nội  Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
KS02   Khảo sát Địa hình III Cấp mới
48 GS10   Phạm Đình Lâm 20/10/1984 040340200 14/01/2012 CA tỉnh  Điện Biên Trung cấp xây dựng cầu đường Chính quy Trường Trung học Xây dựng Hà Nội Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
49 GS06   Nguyễn Văn Nam  25/06/1962 040140564 27/03/2013 CA tỉnh Điên Biên Kỹ sư xây dựng công trình Chính quy Đại học Xây Dựng Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh