Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2020

Thời gian đăng: 2/24/2020 2:20:46 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 01 ngày 28/02/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 01 NĂM 2020

 

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC  Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC Hệ đào tạo  Cơ sở đào tạo 
1
Lò Văn Chơ 17/3/1995 040426508 III 22/5/2010 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường ĐH xây dựng
III
2
Trần Hữu Thi 12/6/1987 036087002370 III 14/6/2016 Cục cảnh sát ĐKQLcư trú và DLQG về dân cư Chính quy Trường ĐH GTVT
III
III
3 Lường Văn Diên 4/3/1985 040307585 III 15/6/2006 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường Đại học xây dựng
4 Nguyễn Văn Quý 6/7/1981 040417829 III 03/12/2012 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường ĐH GTVT
5 Nguyễn Hồng Triệu 10/11/1980 131603970 III 03/06/2013 CA tỉnh Phú Thọ Chính quy Trường ĐH thủy lợi
III
III
6 Dư Văn Biên 08/01/1981 040244542 II 18/11/2014 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường ĐH GTVT
7 Ngô Chiến Thắng 05/3/1983 040291545 II 18/10/2016 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Trường ĐH thủy lợi
8 Nguyễn Văn Sỹ 13/02/1980 040832600 II 01/6/2018 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường ĐH GTVT
9 Lê Hữu Lai 24/9/1981 040277194 II 21/5/2015 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Trường ĐH thủy lợi
10 Đinh Toàn Thắng 20/8/1985 040292313 II 03/5/2013 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường ĐH GTVT
11 Trần Tiềm 15/8/1988 183496927 II 29/8/2006 CA tỉnh Hà Tĩnh Chính quy Trường ĐH GTVT
12 Phạm Duy 07/01/1981 040240824 II 31/12/2008 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường ĐHDL Phương Đông
13 Tô Tố Lâm 28/12/1992 040412776 II 28/3/2016 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Trường ĐH GTVT
III
III
14 Trần Trọng Anh 26/6/1986 040308327 II 17/4/2019 CA tỉnh Điện Biên Vừa làm vừa học Trường ĐH xây dựng
15 Nguyễn Viết Vĩnh 2/9/1982 040273889 II 7/5/2015 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Trường ĐH xây dựng
II
II
III
16 Đào Ngũ Phát 241/6/1983 040826568 II 20/3/2013 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Trường ĐH xây dựng
II
II
17 Bùi Trung Sơn 03/07/1990 040369357 III 21/12/2014 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Đại học giao thông vận tải
18 Phạm Sỹ Thanh 30/05/1974 040224318 III 10/4/2006 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Đại học giao thông vận tải
III
III
19 Đinh Văn Minh 20/07/1982 045131198 III 07/05/2012 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Đại học giao thông vận tải
III
20 Nguyễn Mạnh Hùng 07/05/1983 040289614 III 10/12/2007 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Đại học Thủy Lợi
21 Cù Mạnh Quyền 09/08/1982 162440155 III 09/06/2015 CA tỉnh Nam Định Chính quy Trung học thủy lợi I
22 Đỗ Văn Minh 27/03/1989 040356543 II 06/11/2009 CA tỉnh Điện Biên Chính quy Đại học Thủy Lợi
23 Ngô Văn Tiến 19/8/1973 040216814 II 13/6/2005 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Đại học Kiến Trúc
II
II
II
II
II
II
24 Trần Văn Quang 01/05/1982 040825571 II 17/03/2012 CA tỉnh Điện Biên Tại chức Đại học Kiến Trúc
II
II
II
II
II
25 Hoàng Bá Long 07/12/1990 040373033 II 10/03/2008 CA Điện Biên Chính quy Đại học Công nghệ giao thông vận tải
II
II
26 Hà Xuân Trường 29/08/1985 040280509 II 30/07/2014 CA Điện Biên Chính quy Đại học dân lập Phương Đông
II
II
II

 

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh