Địa chỉ cần biết
Danh sách lãnh đạo huyện thị trong tỉnh Điện Biên
Danh sách lãnh đạo huyện thị trong tỉnh Điện Biên
30-06-2016

Ban biên tập web Sở xây dựng đăng thông tin lãnh đạo các huyện thị xã


I .Thị Xã Mường Lay

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay

1

Vũ Ngọc Vương

 Chủ tịch

UBND thị xã

 

2

Nghiêm Văn Cầm

Phó Chủ tịch

UBND thị xã

0904.023.299

3

Vũ Xuân Linh

Phó Chủ tịch

UBND thị xã

0912.581.351

II

Phòng Quản lý đô thị thị xã Mường Lay

1

Trần Thanh Mai

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0917.974.168

2

Lê Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0916.155.788

3

Trần Hữu Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0916.820.929

III

Ban QLDA Di Dân TĐC

1

Nguyễn Quốc Quân

Giám Đốc

Ban QLDA DDTĐC

0917.365.344

 

 

 

 

 

 

II. Huyện Điện Biên Đông

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông

1

Bùi Ngọc La

 Chủ tịch

UBND huyện

0979.734.624

2

Vàng A Hờ

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0986.468.009

3

Lò Văn Sơn

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.451.061

4

Trần Văn Thượng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.485.236

II

Phòng Công thương huyện Điện Biên Đông

1

Nguyễn Minh Trịnh

 

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.974.729

2

Lường Văn Lún

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

01682.624.745

3

Hờ A Tà

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

0974.133.873

III

Ban QLDA huyện Điện Biên Đông

1

Lê Hồng Nam

Giám Đốc

Ban QLDA

0902.188.929

2

Nguyễn Quốc Tiến

P.Giám Đốc

Ban QLDA

0904.012.929

 

III. Huyện Tủa Chùa

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa

1

Mùa Ngọc Tú

 Chủ tịch

UBND huyện

0913.056.860

2

Đỗ Xuân Phi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

01657.998.555

3

Nguyễn Minh Tuân

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.537.085

4

Lò Văn Phình

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0914.492.248

II

Phòng Công thương huyện Tủa Chùa

1

Lê Văn Hoa

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0945.378.892

III

Ban QLDA huyện Tủa Chùa

1

Lê Quang Đạo

Giám Đốc

Ban QLDA

01636.323.232

 

IV. Huyện Tuần Giáo

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo

1

Lò Văn Hoàn

 Chủ tịch

UBND huyện

0915.350.269

2

Bùi Thị Hương

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.361.294

3

Vũ Văn Đức

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0904.120.389

4

Nguyễn Phi Sông

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0986.927.235

II

Phòng Công thương huyện Tuần Giáo

1

Lê Văn Hà

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.394.527

III

Ban QLDA huyện Tuần Giáo

1

 

Giám Đốc

Ban QLDA

 

2

 

P.Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

V. Huyện Điện Biên

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên

1

Nguyễn Hữu Khởi

 Chủ tịch

UBND huyện

0912.035.505

2

Hà Văn Phiêng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.373.042

3

Phạm Văn Bách

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.045.581

4

Tống Minh Sáng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0977.908.999

II

Phòng Công thương huyện Điện Biên

1

Lò Văn Bỉnh

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.581.355

III

Ban QLDA huyện Điện Biên

1

Vũ Việt Cường

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.600.933

 

VI. Thành phố Điện Biên Phủ.

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ

1

Nguyễn Huy Dự

 Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.456

2

Nguyễn Đức Đuyện

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.135

3

Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.457

4

Bùi Ngọc La

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Quản lý đô thị thành phố Điện Biên Phủ  

1

Nguyễn Quốc Tân

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

 

2

Vũ Quyết Thắng

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

 

III

Ban QLDA Thành phố Điện Biên Phủ

1

Trần Duy Phong

Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

VII. Huyện Mường Ẳng

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Ẳng

1

Hà Văn Quân

 Chủ tịch

UBND huyện

01239.180.995

2

Nguyễn Văn Kiên

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0946.652.989

3

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0978.606.688

4

Bùi Văn Luyện

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.310.143

II

Phòng Công thương huyện Mường Ẳng

1

Tạ Mạnh Cường

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.559.945

III

Ban QLDA huyện Mường Ẳng

1

Nguyễn Chung Chính

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.787.936

 

VIII.Huyện Mường Chà

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Chà

1

Lý Nụ Phình

 Chủ tịch

UBND huyện

 

2

Đinh Xuân Tiến

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

3

Nguyễn Minh Phú

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

4

Lò Văn Lợi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Mường Chà

1

Vũ Đức Son

Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

2

Bùi Tiến Khanh

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

3

 

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

III

Ban QLDA huyện Mường Chà

1

Vũ Văn Ngọc

Giám Đốc

Ban QLDA

 

2

Nguyễn Gia Tuấn

P.Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

IX. Huyện Mường Nhé

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé

1

Lù Văn Thanh

 Chủ tịch

UBND huyện

0914.629.877

02303.740.109

2

Quách Thế Nam

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0912.600.145

02303.740.478

3

Thào A Dế

Phó Chủ tịch

UBND huyện

01236.965.119

02303.740.199

4

 

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Mường Nhé

1

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0915.537.014

02303.740.222

III

Ban QLDA huyện Mường Nhé

1

Hà Minh Đàn

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.310.162

02303.740.333

 

X. Huyện Nậm Pồ

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ

1

Nguyễn Văn Thái

 Chủ tịch

UBND huyện

0912.082.529

2

Điêu Bình Dương

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.181.361

3

Hạng Nhè Ly

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0977.587.869

4

 

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Nậm Pồ

1

Chu Vang Sử

Trưởng phòng

Phòng Công thương

01662.291.139

III

Ban QLDA huyện Nậm Pồ

1

Đỗ Thụy Trung

Giám Đốc

Ban QLDA

0934.452.345

 

THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học