Địa chỉ cần biết
Danh sách lãnh đạo huyện thị trong tỉnh Điện Biên
Danh sách lãnh đạo huyện thị trong tỉnh Điện Biên
30-06-2016

Ban biên tập web Sở xây dựng đăng thông tin lãnh đạo các huyện thị xã


I .Thị Xã Mường Lay

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay

1

Vũ Ngọc Vương

 Chủ tịch

UBND thị xã

 

2

Nghiêm Văn Cầm

Phó Chủ tịch

UBND thị xã

0904.023.299

3

Vũ Xuân Linh

Phó Chủ tịch

UBND thị xã

0912.581.351

II

Phòng Quản lý đô thị thị xã Mường Lay

1

Trần Thanh Mai

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0917.974.168

2

Lê Văn Huấn

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0916.155.788

3

Trần Hữu Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

0916.820.929

III

Ban QLDA Di Dân TĐC

1

Nguyễn Quốc Quân

Giám Đốc

Ban QLDA DDTĐC

0917.365.344

 

 

 

 

 

 

II. Huyện Điện Biên Đông

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông

1

Bùi Ngọc La

 Chủ tịch

UBND huyện

0979.734.624

2

Vàng A Hờ

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0986.468.009

3

Lò Văn Sơn

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.451.061

4

Trần Văn Thượng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.485.236

II

Phòng Công thương huyện Điện Biên Đông

1

Nguyễn Minh Trịnh

 

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.974.729

2

Lường Văn Lún

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

01682.624.745

3

Hờ A Tà

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

0974.133.873

III

Ban QLDA huyện Điện Biên Đông

1

Lê Hồng Nam

Giám Đốc

Ban QLDA

0902.188.929

2

Nguyễn Quốc Tiến

P.Giám Đốc

Ban QLDA

0904.012.929

 

III. Huyện Tủa Chùa

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa

1

Mùa Ngọc Tú

 Chủ tịch

UBND huyện

0913.056.860

2

Đỗ Xuân Phi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

01657.998.555

3

Nguyễn Minh Tuân

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.537.085

4

Lò Văn Phình

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0914.492.248

II

Phòng Công thương huyện Tủa Chùa

1

Lê Văn Hoa

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0945.378.892

III

Ban QLDA huyện Tủa Chùa

1

Lê Quang Đạo

Giám Đốc

Ban QLDA

01636.323.232

 

IV. Huyện Tuần Giáo

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo

1

Lò Văn Hoàn

 Chủ tịch

UBND huyện

0915.350.269

2

Bùi Thị Hương

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.361.294

3

Vũ Văn Đức

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0904.120.389

4

Nguyễn Phi Sông

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0986.927.235

II

Phòng Công thương huyện Tuần Giáo

1

Lê Văn Hà

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.394.527

III

Ban QLDA huyện Tuần Giáo

1

 

Giám Đốc

Ban QLDA

 

2

 

P.Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

V. Huyện Điện Biên

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên

1

Nguyễn Hữu Khởi

 Chủ tịch

UBND huyện

0912.035.505

2

Hà Văn Phiêng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.373.042

3

Phạm Văn Bách

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.045.581

4

Tống Minh Sáng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0977.908.999

II

Phòng Công thương huyện Điện Biên

1

Lò Văn Bỉnh

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.581.355

III

Ban QLDA huyện Điện Biên

1

Vũ Việt Cường

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.600.933

 

VI. Thành phố Điện Biên Phủ.

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ

1

Nguyễn Huy Dự

 Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.456

2

Nguyễn Đức Đuyện

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.135

3

Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch

UBND huyện

02303.810.457

4

Bùi Ngọc La

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Quản lý đô thị thành phố Điện Biên Phủ  

1

Nguyễn Quốc Tân

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

 

2

Vũ Quyết Thắng

Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

 

III

Ban QLDA Thành phố Điện Biên Phủ

1

Trần Duy Phong

Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

VII. Huyện Mường Ẳng

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Ẳng

1

Hà Văn Quân

 Chủ tịch

UBND huyện

01239.180.995

2

Nguyễn Văn Kiên

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0946.652.989

3

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0978.606.688

4

Bùi Văn Luyện

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0913.310.143

II

Phòng Công thương huyện Mường Ẳng

1

Tạ Mạnh Cường

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.559.945

III

Ban QLDA huyện Mường Ẳng

1

Nguyễn Chung Chính

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.787.936

 

VIII.Huyện Mường Chà

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Chà

1

Lý Nụ Phình

 Chủ tịch

UBND huyện

 

2

Đinh Xuân Tiến

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

3

Nguyễn Minh Phú

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

4

Lò Văn Lợi

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Mường Chà

1

Vũ Đức Son

Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

2

Bùi Tiến Khanh

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

3

 

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

 

III

Ban QLDA huyện Mường Chà

1

Vũ Văn Ngọc

Giám Đốc

Ban QLDA

 

2

Nguyễn Gia Tuấn

P.Giám Đốc

Ban QLDA

 

 

IX. Huyện Mường Nhé

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé

1

Lù Văn Thanh

 Chủ tịch

UBND huyện

0914.629.877

02303.740.109

2

Quách Thế Nam

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0912.600.145

02303.740.478

3

Thào A Dế

Phó Chủ tịch

UBND huyện

01236.965.119

02303.740.199

4

 

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Mường Nhé

1

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng phòng

Phòng Công thương

0915.537.014

02303.740.222

III

Ban QLDA huyện Mường Nhé

1

Hà Minh Đàn

Giám Đốc

Ban QLDA

0912.310.162

02303.740.333

 

X. Huyện Nậm Pồ

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thọai

I

Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ

1

Nguyễn Văn Thái

 Chủ tịch

UBND huyện

0912.082.529

2

Điêu Bình Dương

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0915.181.361

3

Hạng Nhè Ly

Phó Chủ tịch

UBND huyện

0977.587.869

4

 

Phó Chủ tịch

UBND huyện

 

II

Phòng Công thương huyện Nậm Pồ

1

Chu Vang Sử

Trưởng phòng

Phòng Công thương

01662.291.139

III

Ban QLDA huyện Nậm Pồ

1

Đỗ Thụy Trung

Giám Đốc

Ban QLDA

0934.452.345

 

THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học