Địa chỉ cần biết
Các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng
06-08-2008

Địa chỉ 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài 9760271

 

I. LÃNH ĐẠO BỘ XÂY DỰNG:

Bộ tr­ưởng: Nguyễn Hồng Quân. Điện thoại tổng đài: 9760271 - 242

Thứ trư­ởng: Nguyễn Văn Liên. Điện thoại tổng đài: 9760271 - 244

Thứ tr­ưởng: Tống Văn Nga. Điện thoại tổng đài: 9760271 - 259

Thứ trư­ởng: Trần Ngọc Chính. Điện thoại tổng đài: 9760271 - 247

Thứ trư­ởng: Cao Lại Quang. Điện thoại tổng đài: 9760271 - 262

 

II. CỤC, VỤ, THANH TRA, VĂN PHÒNG BỘ:

1. Văn phòng Bộ:

Địa chỉ 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Minh. Điện thoại 0903 430570.

Phó Chánh Văn phòng: Tạ Duy Hiển. Điện thoại: 0913 212873.

Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Văn Tới. Điện thoại: 0903 419403.

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Hà. Điện thoại: 0903 702359.

 

2. Vụ Khoa học Công nghệ.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Nguyễn Trung Hòa. Điện thoại: 0903 956388.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Thế Hùng. Điện thoại: 0912 151273.

 

3. Vụ Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Nguyễn Sinh Hy. Điện thoại: 0913 006068.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Thị Minh Phương. Điện thoại: 0912 491559.

Phó vụ trưởng: Phạm Khánh Toàn. Điện thoại: 0913 532561.

 

4. Vụ Tổ chức cán bộ.             

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Ngô Minh Mẫn. Điện thoại: 0913 206289.

Phó vụ trưởng: Lê Xuân Việt. Điện thoại: 0903 253259.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Anh Tâm. Điện thoại: 0903 289799.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Hồng Khải. Điện thoại: 0913 510017.

 

5. Vụ Xây lắp.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Trần Ngọc Thiện. Điện thoại: 0903 404899.

Phó vụ trưởng: Hoàng Thọ Vinh. Điện thoại: 0912 188825.

Phó vụ trưởng: Lê Xuân Trường. Điện thoại: 0912 396412.

 

6. Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Ngô Hồng Quang. Điện thoại: 0913 202985.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Hồng Tiến. Điện thoại: 0913 232228.

Phó vụ trưởng: Bùi Xuân Đoan. Điện thoại: 0912 125413.

 

7. Vụ Kiến trúc - Quy hoạch.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Phan Thị Mỹ Linh. Điện thoại: 0913 202858.

Phó vụ trưởng: Lê Đình Tri. Điện thoại: 0913 224475.

Phó vụ trưởng: Vương Anh Dũng. Điện thoại: 0903 233433.

 

8. Cục Quản lý nhà.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Cục trưởng: Nguyễn Mạnh Hà. Điện thoại: 0913 202608.

Phó cục trưởng: Nguyễn Trọng Ninh. Điện thoại: 0913 097090.

Phó cục trưởng: Vũ Xuân Thiên. Điện thoại: 0913 290098.

 

9. Vụ kế hoạch - Thống kê.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Bùi Đức Hưng. Điện thoại: 0913 502593.

Phó vụ trưởng: Trần Văn Khôi. Điện thoại: 0983 604633.

Phó vụ trưởng: Trương Bích Hà. Điện thoại: 0913 211722.

 

10. Vụ Khảo sát, thiết kế xây dựng.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Hoàng Vĩnh Thắng. Điện thoại: 0903 408797.

Phó vụ trưởng: Phạm Khắc Hiên. Điện thoại: 0903 454584.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Gia Chính. Điện thoại: 0913 216508.

 

11. Vụ Kinh tế tài chính.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Vũ Thị Hòa. Điện thoại: 0913 516935.

Phó vụ trưởng: Giang Văn Hiểu. Điện thoại: 0913 216241.

Phó vụ trưởng: Phạm Văn Khánh. Điện thoại: 0913 202625.

Phó vụ trưởng: Phạm Thị Minh Thuận. Điện thoại: 0912 123047.

Phó vụ trưởng: Đỗ Thái Lưu. Điện thoại: 0904140508.

 

12. Vụ Pháp chế.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Chu Văn Chung. Điện thoại: 0912 128688.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Xuân Nhật. Điện thoại: 0903 232008.

Phó vụ trưởng: Vũ Văn Phấn. Điện thoại: 0912 390200.

 

13. Thanh tra Xây dựng.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Chánh thanh tra: Phạm Gia Yên. Điện thoại: 0904 170445.

Phó chánh thanh tra: Dương Thành Phố. Điện thoại: 0903 464744.

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Quang Minh. Điện thoại: 0983 303874.

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Ngọc Tuấn. Điện thoại: 0903413336.

 

14. Vụ Vật liệu xây dựng.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Vụ trưởng: Nguyễn Quang Cung. Điện thoại: 0913 215076.

Phó vụ trưởng: Nguyễn Văn Ngọc. Điện thoại: 0913 591865.

Phó vụ trưởng: Võ Quang Diệm. Điện thoại: 0912 273959.

 

15. Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Điện thoại tổng đài: 9760271.

Cục trưởng: Trần Chủng. Điện thoại: 0903 430014.

Phó cục trưởng: Lê Quang Hùng. Điện thoại: 0903 403720.

Phó cục trưởng: Lê Văn Khương. Điện thoại: 0913 211303.

 

Thông tin khác
Các Ban quản lý dự án chuyên ngành khác của tỉnh Điện Biên (07-08-2008)
Các Ban Quản lý dự án các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên (07-08-2008)
UBND và các phòng quản lý đô thị, phòng Công thương các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên (13-01-2015)
Các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên (21-09-2014)
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học