Địa chỉ cần biết
Các Ban Quản lý dự án các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên
07-08-2008

1. Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên phủ

Địa chỉ: P. Him Lam, Tp. Điện Biên phủ. Điện thoại: 0230.811075.

Giám đốc: Nguyễn Văn Trường. Điện thoại: 0984 948568.

Chức năng nhiệm vụ:

 

2. Ban quản lý dự án huyện Điện Biên

Địa chỉ: Thị trấn huyện Điện Biên. Điện thoại: 0230.927217.

Giám đốc: Đào Ngọc Cẩn. Điện thoại: 0915 986822.

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Bình. Điện thoại: 0913 399904.

Chức năng nhiệm vụ:

 

3. Ban quản lý dự án huyện Mường Chà

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà. Điện thoại:0230.842213.

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Khanh. Điện thoại: 0984 126568.

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 176/Qé-UB ngày 14/03/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên): Ban quản lý dự án Mường Lay thực hiện quản lý dự án đầu tư trên địa bàn gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn XDCB tập trung,  các dự án chương trình mục tiêu, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác đầu tư cho huyện Mường Lay; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động:  Tư vấn về lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định tại điều 14 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số: 52/1999/NĐ - CP ngày 08/7/1999 của Bộ Xây dựng.

 

4. Ban quản lý dự án huyện Mường Nhé

Địa chỉ: huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Điện thoại:

Giám đốc: Hà Minh Đàn. Điện thoại: 0912 310162.

Phó giám đốc:

Chức năng nhiệm vụ:

 

5. Ban quản lý dự án huyện Điện Biên Đông

Địa chỉ: huyện Điện Biên Đông. Điện thoại: 0230.891367.

Giám đốc: Lê Hồng Nam. Điện thoại: 0904 012929.

Chức năng nhiệm vụ:

 

6. Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo

Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo. Điện thoại:0230. 862086.

Giám đốc: Vũ Văn Đức. Điện thoại: 0904 120389.

Phó giám đốc:

Chức năng nhiệm vụ Theo Quyết định số 113/QD-UB ngày 16/4/2001 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Thành lập Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo quy định chức năng nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn XDCB tập trung, các dự án chương trình mục tiêu, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác  đầu tư cho huyện Tuần Giáo; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động: Tư vấn về lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định tại điều 14 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị Định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

 

7. Ban quản lý dự án huyện Tủa Chùa

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa. Điện thoại: 0230. 845429.

Giám đốc:

Phó giám đốc:

Chức năng nhiệm vụ Theo Quyết định số 118/QD-UB ngày 23/11/2001 của UBND huyện Tủa Chùa:  Ban quản lý dự án huyện Tủa Chùa thực hiện quản lý dự án đầu tư trên địa bàn gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn XDCB tập trung, các dự án chương trình mục tiêu, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác  đầu tư cho huyện Tủa Chùa; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động: Tư vấn về lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định tại điều 14 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị Định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

 

8. Ban quản lý Dự án di dân tái định cư  thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay:

Địa chỉ: Phường Na Lay thị xã Mường Lay. Điện thoại: 0230 853216.

Giám đốc: Vũ Xuân Linh. Điện thoại: 0230 853216; 0912 581351.

Phó giám đốc: Nguyễn Quốc Quân. Điện thoại: 0230 853496; 0917 365344.

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1507/QD-UB ngày 22/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thành lập Ban quản lý dự án Di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La của thị xã Lai Châu tỉnh Điện Biên: Ban quản lý dự án Di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La thực hiện chính sách di dân tái định cư của Chính phủ, của tỉnh trên địa bàn Thị xã. Thực hiện quản lý dự án đầu tư trên địa bàn gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, XDCB tập trung,  các dự án chương trình mục tiêu, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác  đầu tư cho Thị xã Lai Châu theo phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động:  Tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định hiện hành của nhà nước.

 

 9. Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng.

Địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng. Điện thoại: 0230 856078.

Giám đốc: Phạm Văn Khoa. Điện thoại: 0230 856078; 0913 101549.

Phó giám đốc: Bùi Văn Luyện. Điện thoại: 0230 856077; 0912 310143.

Phó giám đốc: Trần Duy Phong. Điện thoại: 0913 253097.

Phó giám đốc: Ngô Cương Quyết. Điện thoại: 0913 536792.

Thông tin khác
UBND và các phòng quản lý đô thị, phòng Công thương các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên (13-01-2015)
Các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên (21-09-2014)
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học