Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 21 (đợt 7 năm 2020)

Thời gian đăng: 9/15/2020 11:00:23 AM

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1058/QĐ-SXD ngày 03/8/2020 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xáy dựng cho 12 cá nhân có tên danh sách kèm theo Quyết định. 

"Các cá nhân, tổ chức liên hệ tại phòng một cửa Sở Xây dựng lấy Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc nhận chứng chỉ hành nghề qua dịch vụ bưu chính công ích "chuyển phát nhanh" 

Địa chỉ: Số 898 - đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 9 phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên"

Tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên trang web cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc

(mọi thông tin vướng mắc về chứng chỉ liên hệ đ/c Hà CNTT ĐT: 0948.978.676)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-SXD ngày 03/8/2020, của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

STT

Họ và tên

Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ chiếu/thẻ

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc Tịch

Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo

Hệ đào tạo

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp

Hạng

 

1

Lê Khắc Dũng

26/06/1981

017416584

 

19/02/2013

Công an Hà Nội

Việt Nam

Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, tp Hà Nội

Đại học Thủy Lợi

Chính Quy

Kỹ sư thủy lợi- chuyên ngành Thủy nông

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

2

Đỗ Thanh Hoàng

24/01/1989

040352848

16/03/2007

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Thanh Bình, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Giao thông vận tải

Chính Quy

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình giao thông

III

3

Trần Danh Sơn

01/01/1985

040300641

20/08/210

CA Điện Biên

Việt Nam

Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Vừa Làm Vừa Học

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng

III

4

Đàm Văn Điềm

24/04/1983

026083005711

24/7/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Việt Nam

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Vừa Làm Vừa Học

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình giao thông

III

5

Liêu Bá Sơn

25/12/1985

00185017243

13/01/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Việt Nam

Huyện Thạch Thất, tp Hà Nội

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Vừa Làm Vừa Học

Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

6

Nguyễn Việt Dũng

15/07/1992

040417900

26/05/2018

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Thanh Bình, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Chính Quy

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Khảo sát xây dựng

Khảo sát Địa hình

III

Khảo sát xây dựng

Khảo sát Địa chất công trình

III

7

Nguyễn Văn Phòng

19/10/1979

040424467

03/12/2009

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Thủy Lợi

Chính Quy

Kỹ sư kinh tế thủy lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

II

8

Nguyễn Tất Thắng

01/12/1994

040452503

03/07/2019

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Noong Bua, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học công nghệ Giao thông vận tải

Chính Quy

Cao đẳng xây dựng cầu đường bộ

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình giao thông

III

9

Phan Thanh Quyền

23/09/1977

040828197

30/10/2014

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Tân Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Vừa Làm Vừa Học

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ

II

10

Phạm Thái Sơn

09/8/1984

040277671

20/03/2006

CA Điện Biên

Việt Nam

Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Chính Quy

Trung cấp kỹ thuật thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ

III

11

Nguyễn Văn Hùng

01/8/1978

040452516

14/09/2011

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Nam Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học xây dựng

Vừa Làm Vừa Học

Kỹ sư xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ

II

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

12

Nguyễn Quốc Lập

06/04/1976

040231467

28/09/2005

CA Điện Biên

Việt Nam

Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Chính Quy

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình giao thông

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

Văn phòng Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh