Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 19 (đợt 5 năm 2020)

Thời gian đăng: 9/15/2020 10:53:36 AM

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 851/QĐ-SXD ngày 02/7/2020 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xáy dựng cho 12 cá nhân có tên danh sách kèm theo Quyết định. 

"Các cá nhân, tổ chức liên hệ tại phòng một cửa Sở Xây dựng lấy Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc nhận chứng chỉ hành nghề qua dịch vụ bưu chính công ích "chuyển phát nhanh" 

Địa chỉ: Số 898 - đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 9 phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên"

Tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên trang web cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc

Thông tin vướng mắc về chứng chỉ liên hệ số ĐT: 0948.978.676" 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số 851/QĐ-SXD ngày 02/7/2020, của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/hộ chiếu/thẻ

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc Tịch

Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo

Hệ đào tạo

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp

Hạng

 

1

Vũ Ngọc Đức

10/5/1985

172152371

 

28/2/2007

CA tỉnh Thanh Hóa

Việt Nam

Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

Chính quy

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

III

2

Nguyễn Văn Tuyến

10/10/1985

040341986

30/6/2009

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Vừa làm vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát Công trình Giao thông

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

3

Lê Khắc Dũng

26/6/1981

017416584

19/2/2013

CA TP Hà Nội

Việt Nam

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Trường Đại học Thủy lợi

Chính quy

Kỹ sư thủy nông - cải tạo đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

II

4

Nguyễn Đức Quân

10/7/1986

040452518

08/09/2011

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

Vừa làm vừa học

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát Công trình Giao thông

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

5

Nguyễn Hoàng Long

08/6/1988

040354135

08/09/2017

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

Vừa làm vừa học

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

6

Lê Quang Tạo

15/7/1984

034084009035

13/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Việt Nam

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học xây dựng

Vừa làm vừa học

Kỹ sư xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát Công trình Giao thông

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

II

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng

III

7

Đặng Minh Tiến

30/9/1988

040345239

01/6/2020

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

Chính quy

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

II

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng

III

8

Vũ Đức Thịnh

30/3/1992

040371873

26/7/2017

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học thủy lợi

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

9

Hà Duy Thanh

09/9/1988

040303057

28/11/2017

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Vừa làm vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

10

Phạm Trọng Nguyện

08/3/1966

040372187

14/11/2007

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

Tại chức

Kỹ sư đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

11

Vũ Quốc Hoàn

21/12/1987

040340222

13/7/2007

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

Chính quy

Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và  hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

12

Tô Văn Thành

13/10/1985

001085008704

22/9/2015

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Việt Nam

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Thủy lợi

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật bờ biển

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế công trình NN&PTNT

III

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước)

III

Định giá xây dựng

Định giá xây dựng

III

Khảo sát xây dựng

Khảo sát Địa hình

III

Văn phòng Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh