Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đợt 18 (đợt 4 năm 2020)

Thời gian đăng: 8/18/2020 5:03:38 PM

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 781/QĐ-SXD ngày 22/6/2020 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xáy dựng cho 11 cá nhân có tên danh sách kèm theo Quyết định. 

"Các cá nhân, tổ chức liên hệ tại phòng một cửa Sở Xây dựng lấy Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc nhận chứng chỉ hành nghề qua dịch vụ bưu chính công ích "chuyển phát nhanh" 

Địa chỉ: Số 898 - đường Võ Nguyên Giáp - Tổ 9 phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên"

Tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên trang web cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc

Thông tin vướng mắc về chứng chỉ liên hệ số ĐT: 0948.978.676" 

Danh sách 11 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xáy dựng

STT

Họ và tên

Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ chiếu/thẻ

Ngày cấp

Nơi cấp

Quốc Tịch

Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo

Hệ đào tạo

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp

Hạng

 

1

Nguyễn Hoàng Long

08/06/1988

040354135

08/9/2017

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vừa làm vừa học

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

2

Nguyễn Quốc Quân

05/8/1964

040240665

25/02/2011

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Xây dựng

Tại chức

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật

II

3

Lê Danh Nam

05/8/1981

040424935

25/5/2011

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Vừa làm vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật

II

4

Nguyễn Thanh Bình

02/02/1982

040876737

13/8/2018

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Trường sỹ quan công binh

Chính quy

Cao đẳng xây dựng cầu đường

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Công trình Giao thông

III

5

Hồ Sỹ Hồng

07/3/1987

040877090

12/12/2019

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Trường đại học Vinh

Chính quy

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

6

Hoàng Đình Mai

16/5/1989

040321966

11/8/2006

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng giao thông vận tải

Chính quy

Trung cấp xây dựng cầu đường bộ

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

7

Đinh Văn Cường

19/10/1982

040246323

22/12/2016

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trường Đại học xây dựng

Vừa làm vừa học

Kỹ sư xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình dân dụng

III

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

III

Khảo sát xây dựng

Khảo sát Địa chất công trình

III

8

Nguyễn Hồng Triệu

10/11/1980

131603970

03/6/2013

CA tỉnh Phú Thọ

Việt Nam

Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Trường Đại học thủy lợi

Chính quy

Kỹ sư công trình thủy lợi

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát công trình NN&PTNT

III

9

Nguyễn Thái Hà

23/10/1981

040240722

22/11/2013

CA tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học giao thông vận tải

Chính quy

Kỹ sư công trình giao thông công chính

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án

III

10

Nguyễn Tất Cơ

08/02/1982

172386425

13/3/2002

CA tỉnh Thanh Hóa

Việt Nam

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học xây dựng

Chính quy

Kỹ sư xây dựng cảng- đường thủy

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng

II

11

Nguyễn Việt Cường

02/10/1982

040402306

17/01/2018

Công an tỉnh Điện Biên

Việt Nam

Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đại học xây dựng

Chính quy

Kỹ sư xây dựng cảng- đường thủy

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng

II

Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh