Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD cá nhân đợt 9 năm 2018

Thời gian đăng: 11/29/2018 9:16:56 AM

Đã có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định 1391/QĐ-SXD ngày 02/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên - Cá nhân lấy chứng chỉ hành nghề HĐXD tại phòng 1 Cửa Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh