Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 13 năm 2018

Thời gian đăng: 2/15/2019 9:31:57 AM

(Thông báo đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức (01 tổ chức) đợt 13 năm 2019 tại phòng một cửa Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

Ban hành theo Quyết định 1720/QĐ-SXD ngày 25/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh