VĂN BẢN: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
41/QĐ-SXD Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 13/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng
15/2016/TT-BXD Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
12/2007/TTLT-BXD-BTTTT Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị
05/2004/TT-BXD Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 Hướng dẫn thủ tục về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
02/2007/CT-BXD Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng
09/2005/TT-BXD Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
31/2006/QĐ-BXD Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/09/2006 V/v Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công trức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạ
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh