Lịch sử hình thành và các thời kỳ phát triển của ngành xây dựng tỉnh Điện Biên

Thời gian đăng: 3/29/2018 10:36:35 AM

I. CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN 1963 - 1965: Ngày 25/9/1963 UBHC tỉnh Lai Châu (nay là UBND tỉnh Điện Biên) ra Quyết định số 403-QĐ/TC thành lập Ty Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên). Ngày đầu thành lập, số cán bộ trong ngành có trình độ kỹ sư, kiến trúc sư chỉ có hơn 10 người, trung cấp kỹ thuật có trên 30 người, công nhân kỹ thuật 85 người, còn lại là lao động phổ thông. Hoạt động ở tỉnh miền núi giao thông cách trở, xa trung ương, cơ sở hạ tầng thấp kém, kinh tế lạc hậu, trình độ dân trí thấp... nên gặp rất nhiều khó khăn vất vả.

                  Vừa lo xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nhân lực ngành, vừa phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong điều kiện trang bị kỹ thuật thô sơ, chủ yếu là lao động thủ công; đồng vốn ít ỏi, số lượng công trình nhiều nhưng chủ yếu lại là những công trình nhỏ nằm rải rác ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Với nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các huyện trong tỉnh, ngành xây dựng đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao cho. Với phương châm làm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ chủ yếu là xây dựng nhà đơn giản bằng tre, gỗ lên xây dựng cầu tháp treo, cầu bê tông... nếu chỉ sau hai năm hoạt động. Ngành đã xây dựng được một số công trình dân dụng và công nghiệp quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và làm thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh miền núi. Đồng thời, đảm bảo nơi ở và làm việc cho cán bộ công chức toàn tỉnh.

          Năm 1965, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 3 năm làn thứ nhất của tỉnh. ngành Xây dựng là một trong những ngành hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thế:

          Giá trị sản lượng xây lắp đạt 322.255 đồng, trong đó các công trình dân dụng là 158.609 đồng. Năng suất lao động một công nhân xây lắp đạt 2.873 đồng; bình quân ngày công lao động trong năm là 222 ngày.    

          Về sản xuất vật liệu xây dựng: gạch xây đạt 1.080.000 viên, ngói 97.000 viên, đá hộc 150 m3.

          Cuối năm 1965, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) cũng trở thành một trọng điểm đánh phá các liệt của đế quốc Mỹ. các dịa bàn Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Lay, nhất là đường số 12, đường số 6, công trình đại thủy nông Nậm Rốm, những nơi kho tàng, bến bãi, cơ quan sơ tán của tỉnh là trọng điểm của máy bay Mỹ thường xuyên đánh phá. Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TU của Tỉnh ủy, ngành đã kịp thời chuyển hướng sản  xuất từ thời bình sang thời chiến. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, các khu vực trọng điểm địch đánh phá chuyển từ sản xuất ngày sang sản xuất đêm. Đồng thời điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy: chuyển về huyện Tủa Chùa mmọt đọi công trình vừa thi công, vừa sản xuất vật liệu gồm 45 công nhân; chuyển về huyện Sìn Hồ một đội công trình gồm 22 công nhân.

          Về cơ cấu tổ chức  đến năm 1965 bao gồm:

          1. Lãnh đạo Ty Kiến trúc

          2. Tổ tổng hợp thống kê

          3. Tổ Kế toán

          4. Tổ tổ chức hành chính

          5. Tổ thiết kế - khảo sát

          6. Công trường 7/5

          7. Công trường Điện Biên

          8. Xí nghiệp 1/5

          9. Xí nghiệp gạch Điện Biên.

 

          II. THỜI KỲ 1966 - 1975:

          Tháng 12/1965 Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng chỉ rõ: tình hình cả nước đang ở trong tình trạng có chiến tranh, miền núi phải trở thành hậu phương vững chắc của miền bắc, làm căn cứ địa vững mạnh cho cả nước.

          Thực hiện chủ trương đó, Tỉnh ủy Lai Châu (nay là Tỉnh Ủy Điện Biên) đã có nhiều Nghị quyết cụ thể để chỉ đạo các hoạt động như: Nghị quyết 2 năm về phát triển kinh tế- xã hội (1966-1967), Nghị quyết về củng cố, phát triển các lĩnh vực Tài chính, Thương nghiệp, Giao thông, Xây dựng...và phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh  như "Củng cố và phát triển hợp tác hóa nông nghiệp", "Phất cờ Điện Biên, quyết thắng vụ mùa, thi đua chống Mỹ ", " Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm đang "...

          Quán triệt đường lối kinh tế của Đảng, các nhiệm vụ mục tiêu của địa phương, ngành xây dựng đã phấn đấu thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, góp phần quan trọng vào việc tăng tiềm lực kinh tế, khả năng quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

          Về xây dựng công nghiệp: Đã hoàn thành 5 công trình trọng điểm  của tỉnh đó là: trạm phát điện Bản Đớ, trạm điện Điện Biên, nhà máy cơ khí Lai Châu, công ty vận tải ô tô, trạm cơ khí Phong Thổ và nhiều công trình vừa và nhỏ khác.

Các công trình phục vụ nông nghiệp  bao gồm các trạm, trại giống trong tỉnh; các trạm xay xát, chế biến nông sản, lương thực, thực phẩm; các trạm nghiên cứu khoa học cải tạo đồng ruộng...các công trình phục vụ công nghiệp nhẹ bao gồm: xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, xưởng kẹo, xưởng đường Chăn Nưa, xưởng in, xưởng xẻ...

          Xây dựng nhà ở và công trình công cộng phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội của đời sống nhân dân: ngành đã thực hiện được hàng chục ngàn m2 nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng khác.

          Trong hoàn cảnh ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngành đã tham gia xây dựng hàng loạt các công trình quốc phòng như: trận địa phòng không, các kho tàng, bến bãi, công sự, hầm trú ẩn, xây dựng hệ thống bảo vệ các công trình trọng yếu của tỉnh... Đồng thời tổ chức các đội tự vệ cơ quan, xí nghiệp và bắn trả máy bay địch. Thực hiện khẩu hiệu " Tất cả vì miền nam ruột thịt ", " Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ", ngành xây dựng đã động viên hàngg trăm thanh niên lên đường tòng quân  tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng miền nam, thống nhất tổ quốc.

 

          III. THỜI KỲ 1976 - 1985

          1. Cùng cả nước xây dựng CNXH:

          Chiến thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước mở ra giai đoạn cách mạng mới: cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          Bước vào thời kỳ cách mạng mới, Đại hội làn thứ IV Đảng bộ tỉnh đã khẳng định: Xây dựng nền sản xuất lớn XHCN theo hướng lâu dài, làm giàu chính của Lai Châu là phát triển công nhiệp, chế biến nông sản, lâm sản, khai thác khoáng sản quý, phát triển nghề rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi. Thực hiện nhiệm vụ đó ngành Xây dựng cùng với các ngành chức năng khảo sát quy hoạch lại các vùng, ngành kinh tế, đề ra phương án phát triển khả thi. Trong giai đoạn này ngành xây dựng đã hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Trại lợn Tuần Giáo, trại lúa Điện Biên...

          Mặc dù bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh biên giới (tháng 2/1979), ngành Xây dựng vẫn thực hiện khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Hoàn thành và đưa vào sử dụng 67.168 m2 nhà ở, cửa hàng, trường học, bệnh viện, xây dựng nhiều công trình phục vụ quốc phòng như kho tàng, công sự, trận địa.

          So với năm 1962 ngành Xây dựng đã thực hiện được một số chỉ tiêu sau: diện tích xây dựng tăng 492,2%, gạch đất nung sản xuất được 3,237 triệu viên, tăng 147,2%; ngói lợp sản xuất được 240.000 viên, tăng 829,44%; vôi xây dựng 160,8m3, tăng 160,3%; đá xây dựng 1.012,4m3, tăng 1.012,4%; bê tông các loại 363,04m3; giá trị xây lắp: 5.620,220 đồng, tăng 1.727,90%; sản xuất công nghiệp: 575.660 đồng, tăng 173,33% .

          Về lực lượng ngành: Lao động bình quân năm của thời kỳ này có 810 cán bộ, công chức và lao động, tăng 136,77%, trong đó công nhân xây lắp là 371 người, tăng 125,33%, công nhân sản xuất công nghiệp 239 người, tăng 159,33% . Đặc biệt giai đoạn 1976 -1985 ngành Xây dựng đã xây dựng các công trình nhà cấp III có ý nghĩa quan trọng và đòi hỏi kỹ thuật cao như: công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh, Hội trường lớn của Tỉnh, Nhà khách Tỉnh ủy, Nhà làm việc của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các ban ngành của tỉnh, Nhà văn hóa trung tâm thị xã Lai Châu; các công trình phục vụ kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như: Nhà khách Điện Biên Phủ, Sân vận động tỉnh, Xưởng chế biến dầu, Xưởng chế biến gỗ, Phân xưởng bột giấy; một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, bệnh viện, trường học, các rạp chiếu bóng ở các huyện, thị xã; phục hồi và làm mới năm cơ sở thủy điện nhỏ và khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bay.

          Những công trình do ngành thiết kế, thi công đều đảm bảo chất lượng, có giá trị sử dụng cao và có kiến trúc đẹp phù hợp với đô thi miền núi.

          2. Làm nhiệm vụ quốc tê giúp nước bạn Lào:

          Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nghị quyết cuả Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tăng cường hợp tác giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào. Ngành Xây dựng đã thành lập công trường C, chuyên làm nhiệm vụ thi công xây dựng các công trình của nước bạn Lào.

          Ngày 01/01/1975 Công trường C chính thực được thành lập với 32 cán bộ, công nhân viên chức và lao động tham gia sản xuất vật liệu xây dựng các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực huyện Mường Khoa gồm: một hội trường bằng gỗ, 2 nhà khách cột bê tông vì kéo thép, mái tôn, 1 nhà bách hóa cấp IV và nhiều công trình khác. Từ năm 1980 - 1985 đơn vị đã xây dựng được 1 bệnh viện 60 giường bệnh nhân, trụ sở làm việc của huyện Mường Mày, trường học cấp I + II; Công trình đập nước và lắp đặt hệ thống dẫn nước dài 2 km để phục vụ nước sinh hoạt cho khu dân cư huyện lỵ Mường Mày.

          10 Năm thực hiện Hiệp định hợp tác giữa hai tỉnh Lai Châu (ngày nay là tỉnh Điện Biên) và tỉnh Phong Sa Ly, ngành xây dựng đã giúp đỡ bạn xây dựng được 54.710 m2 thuộc công trình cấp IV, cấp III và sản xuất hàng trục triệu viên gạch các loại.

          Ghi nhận những thành tích to lớn đó, năm 1985 ngành xây dựng Lai Châu (nay là ngành xây dựng tỉnh Điện Biên) được Chính phủ nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương hữu nghị  hạng nhất và nhiều cán bộ, công nhân viên chức được Chính Phủ Lào tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại.

         

IV. THỜI KỲ 1986 - 2008:

          1. Ngành Xây dựng trong tiến trình đổi mới và hội nhập (1986 - 1995):

          Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng, ngành xây dựng đã tiến hành kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm giải phóng năng lực sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Đến cuối năm 1994 ngành đã có bước tiến đáng kể về năng lực sản xuất và tổ chức quản lý góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về xây dựng đã hoàn thành đảm bảo chất lượng nhiều công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Với hơn 100.000 m2 xây dựng được đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất công nghiệp, nhà ở, trụ sở làm việc, bệnh viện, nhà nghỉ, trường học, nhà văn hóa và tích cực tham gia ngói hóa nông thôn, góp phần đẩy nhanh tóc dộ đô thị hóa ở Điện Biên.

          Các công trình trọng điểm được hoàn thành trong thời gian đó là: Nhà máy thủy điện Thác Bay với 3 tổ máy công suất 2.400KW; các công trình phục vụ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1994) bao gồm: Công trình nâng cấp nhà ga, đường băng sân bay Điện Biên, Cải tạo nâng cấp sân vận động Điện Biên; Công trình nghĩa trang A1, Nhà khách Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nhà máy nước Điện Biên Phủ ( giai đoạn 1) và các công trình thoát nước thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ). Về sản xuất công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng: thực hiện cơ chế quản lý mới nên trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và sản xuất vật liệu được phát triển nhanh ở nhiều địa bàn, ở mopựi thành phần kinh tế trong tỉnh, đáp ứng đủ cho nhu cầu xây dựng ở địa phương. Hàng năn sản xuất tiêu thụ từ 16- 22 triệu viên gạch chỉ, từ 3-4 triệu viên ngói lợp, 4.000 tấn vôi, 3.500 m3 đá, 5.000 m3 cát, sỏi và hàng triệu viên gạch nát nền. Năm 1994 sản xuất vật liệu xây dựng tăng gấp 20 lần so với năm 1963.

          Vế công tác quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã dành được kết quả khá: sản xuất, tiêu thụ gần 20 ngàn tấn than; gần 450 tấn quạng đồng, chì; 200 viên đá đen phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bước đầu mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư sản xuất với các đơn vị trong và ngoài nước trong việc tìm kiếm khai thác các tiềm năng tài nguyên khoáng sản của địa phương.

          2. Phấn đấu vì sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước (1996 - 2008):

          a) Công tác quản lý nhà nước:

          Ngành xây dựng đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho các ban, ngành, huyện, thị, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án trong toàn tỉnh. Từ đó công tác quản lý đầu tư xây dựng luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật. Soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá XDCB của tỉnh, hướng dẫn thực hiện các định mức, đơn giá xây dựng, định mức chi phí vật tư, thiết kế, dự toán, quản lý dự án...Từ đó đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao.

          Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình xây dựng, trong 5 năm từ 1998 - 2002 tổng số công trình được thẩm định là: 1177, với giá trị đề nghị thẩm định: 2.398,075 tỷ đồng, kết quả thẩm định: 2.362,470 tỷ đồng, thấp hơn dự toán trình duyệt là: 35,605 tỷ đồng.

          Nói chung công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XDCB đã được ngành thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tạo được môi trường pháp lý thông thoáng cởi mở, lành mạnh, nề nếp trong lĩnh vực XDCB ở địa phương.

b) Về công tác quản lý quy hoạch - Kiến trúc và phát triển đô thị:

          Từ chỗ chỉ có 4/12 huyện, thị xã có quy hoạch, từ năm 1998 đến nay ngành đã triển khai quy hoạch 8 huyện lỵ, 12 trung tâm cụm xã, thị tứ, lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 6 huyện, thị xã và 8 cụm xã. Đến năm 2004 thực hiện chia tách tỉnh Lai châu thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Tỉnh Điện Biên có 9 huyện, thị xã và thành phố, các trung tâm huyện, thị đều được quy hoạch hoàn chỉnh. Riêng huyện Mường Ảng vừa được chia tách từ huyện Tuần Giáo vào đầu năm 2007, đã đựợc triển khai lập quy hoạch trung tâm thị trấn. Đặc biệt ngành đã hoàn thành quy hoạch chi tiết khu công viên Nậm Rốm, Trung tâm quảng trường, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang tham gia xây dựng dự án nâng cấp thị xã Điện Biên Phủ từ đô thị loại IV lên đô thị loại III, phục vụ cho việc nâng cấp lên thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/2004). Đồng thời thực hiện tốt công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt trên tất cả các huyện, thị xã và trung tâm cụm xã, thị trấn, thị tứ phục vụ kịp thời cho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh.

          c) Công tác quản lý công nghiệp vật liệu xây dựng:

          Đã tiến hành lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đến năm 2005 và định hướng phát triển đến năm 2010. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng như xưởng bê tông ly tâm, nhà máy gạch tuy nen...Tăng cường thống nhất quản lý với các huyện, thi, các ngành; giải tỏa những điểm sản xuất vật liẹu tùy tiện, tiến hành xác định điểm sản xuất vật liệu theo quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên. Vì vậy công tác quản lý quy hoạch vật liệu xây dựng địa phương đã có chuyển biến vượt bậc. Sản xuất vật liệu xây dựng di vào ổn định đáp ứng nhu cầu xây dựng trong toàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường cảnh quan.

          d) Công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh:

          Các đơn vị trong ngành đã có sự vươn lên vượt bậc, sản xuất kinh doanh luôn đạt hiệu quả tốt. 100% đơn vị trong ngành đều tự bổ sung vốn kinh doanh, tích cực đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ thi công hiện đại; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Đủ năng lực thi công nhiều công trình trọng điểm có thiết kế kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp. Kết quả cụ thể như sau: giá trị sản lượng năm 1988 là 36,8 tỷ đồng, năm 2002 là 115,3 tỷ đồng; doanh thu từ 35,568 tỷ đồng lên 100,31 tỷ đồng; lợi nhuận từ 349 triệu đồng lên 2.248 tỷ đồng; thu nhập bình quân người/ tháng từ 400.000 đồng lên 800.000 đồng .

          Ghi nhận những thành tích đóng góp của ngành xây dựng trong công cuụoc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ công nhân viên chức và lao động ngành xây dựng tỉnh Lai Châu trước đây (nay là ngành xây dựng tỉnh Điện Biên) đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành trung ương và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, trong đó có một đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu " Anh hùng lao động " trong thời kỳ đổi mới ./. 

         

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh