Danh bạ Sở Xây dựng

Thời gian đăng: 4/9/2018 11:02:38 AM

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG SỞ XÂY DỰNG 
         
Số TT Họ Và Tên Di Động  Cơ quan  PHÒNG
  THƯỜNG TRỰC   3.824.441  
   VP Sở Xây Dựng   3.825.805  
    Fax   3.825.995  
  Ban Giám đốc       
1 Nguyễn Thành Phong 0912.158.420 3.827.119 Giám Đốc
2 Nguyễn Sỹ Cương 0913.253.286 3.826.297 P.Giám Đốc
3 Bùi Văn Luyện 0912.310.143 3.827.869 P.Giám Đốc
I Văn phòng      
1 Nguyễn Hồng Minh 0904.013.268 3.830.705 Chánh Văn Phòng
2 Trịnh Ngọc Hà 0988.118.818 3.830.705 Phó chánh Văn Phòng
3 Lại Thị Hà 091.223.1616 3.825.805 CV Văn Phòng
4 Trần Thị Lan Hương 0983.254.609 3.825.805 CV Văn Phòng
5 Đinh Hoàng Hà 0948.978.676 3.827.058 CV Văn Phòng
6 Nguyễn T Hương Lý 0963.319.228 3.825.805 CV Văn Phòng
7 Nguyễn Đăng Tuấn 0982.541.199 3.825.805 Văn Phòng
8 Vũ Thanh Tiền 0903.200.716 3.825.805 Văn Phòng
II Phòng Kiến trúc QH      
1 Nguyễn Ngọc Thanh 0912.131.361 3.825.777 Trưởng Phòng
2 Đỗ Ngọc Tú  0979.196.688 3.825.777 Phó trưởng phòng
3 Phạm Tiến Cường 0983.060.801 3.825.777 CV. Phòng KTQH
4 Nguyễn Trọng Đức 0936.683.089 3.825.777 CV. Phòng KTQH
5 Lê Văn Cương 0947.913.886 3.825.777 CV. Phòng KTQH
III Phòng Kinh tế XDTH      
 1 Phạm Thị Thúy 0914.665.118 3.827.058 Trưởng Phòng
 2 Đinh Văn Tuyên  0972.998.999 3.827.058 Phó trưởng phòng
 3 Dương Tuấn Chúc 0989.088.585 3.827.058 CV. Phòng K.Tế
 4 Nguyễn Thị Ánh  0168.904.6080 3.827.058 CV. Phòng K.Tế
IV Phòng HTKT,QLN&BĐS      
1 Nguyễn Ngọc Tài  01679.919.612 3.837.001 Phó trưởng phòng phụ trách
2 Phạm Duy Linh 0917.788.816 3.837.001 Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Mạnh Linh 0918.388.589 3.837.001 P.HTKT,QLN&BĐS
4 Khúc Viết Hùng 0984.519.288 3.837.001 P.HTKT,QLN&BĐS
5 Nguyễn Hữu Giáo 0915.605.337 3.837.001 P.HTKT,QLN&BĐS
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0988.794.333 3.837.001 P.HTKT,QLN&BĐS
7 Nguyễn Việt Hùng 01633.009.099 3.837.001 P.HTKT,QLN&BĐS
V Phòng QLHĐXD      
1 Vũ Văn Hùng 01242.065.938 3.825.978 Phó trưởng phòng phụ trách
2 Nguyễn Thị Hoa  0946.068.606 3.825.978 P. Qlý HĐXD
3 Phạm Đức Mạnh 0936.352.436 3.825.978 P. Qlý HĐXD
4 Ngô Hoàng Sơn 01696.826.809 3.825.978 P. Qlý HĐXD
5 Vũ Xuân Huy 0974.747.128 3.825.978 P. Qlý HĐXD
6 Nguyễn Long Hải 0942.999.926 3.825.978 P. Qlý HĐXD
VI Phòng Thanh Tra      
1 Nguyễn Trung Kiên 0169.908.3727 3.825.895 ChánhThanh Tra
2 Lò Văn Chung 0988.501.239 3.825.895 Phó Chánh Thanh Tra
3 Nguyễn Thị Thảo  0968.188.550 3.825.895 Phó Chánh Thanh Tra
4 Trần Nam Dương 0915.603.310 3.825.895 P.Thanh Tra
5 Nguyễn Như Đoàn 0973.793.322 3.825.895 P. Thanh tra
VII Trung tâm Kiểm định chất lượng      
1 Nguyễn Minh Lượng 0912.795.099 3.827.086 Giám Đốc 
2 Nguyễn Mạnh Hùng  0976.492.999   Phó Giám Đốc
VIII Trung tâm Quy hoạch      
1 Diệp Văn Dương 0912.613.564 3835.379 Giám Đốc 
2 Nguyễn Ngọc Phán  0989.390.333   Phó Giám Đốc

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh