VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
126-150 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu vực 0,5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 133/CB-SXD ngày 07/3/2008 của Sở Xây dựng
Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo v Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát tr Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng theo văn bản công bố số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng
63/CB-SXD Đơn giá công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Văn bản công bố số 63/CB-SXD ngày 24/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Giá vật liệu quý IV năm 2007 Giá vật liệu quý IV năm 2007
Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 2194/BXD-VP ngày12/10/2007 của Bộ Xây d Văn bản số 2194/BXD-VP ngày12/10/2007 của Bộ Xây dựng V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2007
11/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
11/2006/QĐ-UBND Đơn giá phần lắp đặt kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
09/2006/QĐ-UBND Đơn giá ca máy kèm theo quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
10/2006/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát theo quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản 1599-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố phương Văn bản 1599-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (công bố kèm theo Văn bản số 1751/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 1601-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố chỉ Văn bản số 1601-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng
Văn bản số 1600-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố xuấ Văn bản số 1600-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình
Văn bản số 1784 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1784 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức vật tư
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặ Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình (công bố kèm theo Văn bản số 1783/ BXD-VP của Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí ng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (công bố kèm theo Văn bản số 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng
Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1778 - BXD - VP của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 1780 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1780 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức phần thí nghiệp vật liệu, cấu kiện
Văn bản số 1782 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Văn bản số 1782 - BXD - VP của Bộ Xây dựng Công bố Định mức phần lắp đặt máy và thiết bị
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặ Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm (công bố kèm theo Văn bản số 1777/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo s Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng
Giá vật liệu Quí III năm 2007 Giá vật liệu Quí III năm 2007
Giá vật liệu quí II năm 2007 Giá vật liệu quí II năm 2007
126-150 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh