VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
101-108 of 108<  1  2  3  4  5  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặ Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm (công bố kèm theo Văn bản số 1777/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo s Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng
Giá vật liệu Quí III năm 2007 Giá vật liệu Quí III năm 2007
Giá vật liệu quí II năm 2007 Giá vật liệu quí II năm 2007
Giá vật liệu Quí II/2006 Giá vật liệu Quí II/2006
Giá vật liệu Quí IV/2006 Giá vật liệu Quí IV/2006
Giá vật liệu Quí I/2006 Giá vật liệu Quí I/2006
Giá vật liệu quí III/2006 Giá vật liệu quí III/2006
101-108 of 108<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh