VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
101-125 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Giá VLXD tháng 7/2009 Giá VLXD tháng 7/2009
Giá VLXD tháng 6/2009 Giá VLXD tháng 6/2009
Giá VLXD tháng 5/2009 Giá VLXD tháng 5/2009
Giá VLXD tháng 4/2009 Giá VLXD tháng 4/2009
Giá VLXD tháng 3/2009 Giá VLXD tháng 3/2009
Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
Giá VLXD tháng 01/2009 Giá VLXD tháng 01/2009
Giá VLXD tháng 02/2009 Giá VLXD tháng 02/2009
Giá VLXD tháng 12/2008 Giá VLXD tháng 12/2008
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sá Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị
Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nư Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Đị Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Giá vật liệu tháng 10/2008 Giá vật liệu tháng 10/2008
Giá vật liệu tháng 09/2008 Giá vật liệu tháng 09/2008
Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2008 ban hành kèm th Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 1781/BXD-VP ngày 28/8/2008 của Bộ Xây dựng
Công bố bổ sung giá VLXD tháng 7 của Sở Xây dựng Công bố bổ sung giá VLXD tháng 7 của Sở Xây dựng
Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 148 Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 1487/BXD-KTTC ngày 12/7/2007 của Bộ Xây dựng về thỏa thuận định mức rà phá bom mìn, vật nổ
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2008
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2008
Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2008 do Bộ Xây dựng Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2008 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo công văn số 662/BXD-VP ngày 10/4/2008
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2008
Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng
Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu vực 0,7 - năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 133b/CB-SXD ngày 07/3/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
101-125 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh