VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
76-100 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1479/CBGVLXD/XD-TC Công bố giá VLXD tháng 10+11 năm 2016
Giá tháng 8+9 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 7/2016 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 4+5 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 4+5 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 01 + tháng 02 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 01 + tháng 02 năm 2016
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, th Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2015 tỉnh Điện Biên
1575/CBGVLXD/XD-TC 25/12/2015 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 4 và tháng 5 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 4 và tháng 5 năm 2015
242/CBGVLXD/XD-TC 26/03/2015 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
152/CBGVLXD/XD-TC 25/02/2015 Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2015
77/CBGVLXD/XD-TC 25/01/2015 Công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 01 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2015 10/01/2015 Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2015
1123/CBGVLXD/XD-TC 22/12/2014 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Giá VLXD tháng 9/2010 Giá VLXD tháng 9/2010
Giá VLXD tháng 7/2010 Giá VLXD tháng 7/2010
Giá VLXD tháng 8/2009 Giá VLXD tháng 8/2009
76-100 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh