VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
76-100 of 114<  1  2  3  4  5  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Giá vật liệu tháng 09/2008 Giá vật liệu tháng 09/2008
Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2008 ban hành kèm th Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 1781/BXD-VP ngày 28/8/2008 của Bộ Xây dựng
Công bố bổ sung giá VLXD tháng 7 của Sở Xây dựng Công bố bổ sung giá VLXD tháng 7 của Sở Xây dựng
Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 148 Định mức rà phá bom mìn vật nổ theo văn bản số 1487/BXD-KTTC ngày 12/7/2007 của Bộ Xây dựng về thỏa thuận định mức rà phá bom mìn, vật nổ
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2008
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2008
Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2008 do Bộ Xây dựng Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2008 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo công văn số 662/BXD-VP ngày 10/4/2008
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2008 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2008
Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng Công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng
Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu vực 0,7 - năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 133b/CB-SXD ngày 07/3/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu Giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng khu vực 0,5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2008 ban hành kèm theo Công bố số 133/CB-SXD ngày 07/3/2008 của Sở Xây dựng
Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo v Định mức vật tư trong xây dựng (Công bố kèm theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát tr Điịnh mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng theo văn bản công bố số 97/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng
63/CB-SXD Đơn giá công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Văn bản công bố số 63/CB-SXD ngày 24/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
Giá vật liệu quý IV năm 2007 Giá vật liệu quý IV năm 2007
Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 2194/BXD-VP ngày12/10/2007 của Bộ Xây d Văn bản số 2194/BXD-VP ngày12/10/2007 của Bộ Xây dựng V/v Công bố chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2007
11/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
11/2006/QĐ-UBND Đơn giá phần lắp đặt kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
09/2006/QĐ-UBND Đơn giá ca máy kèm theo quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
10/2006/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát theo quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản 1599-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố phương Văn bản 1599-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (công bố kèm theo Văn bản số 1751/ BXD-VP của Bộ Xây dựng)
Văn bản số 1601-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố chỉ Văn bản số 1601-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng
Văn bản số 1600-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố xuấ Văn bản số 1600-BXD-VP của Bộ Xây dựng Công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình
76-100 of 114<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh