VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
51-75 of 114<  1  2  3  4  5  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Công bố giá VLXD tháng 4 và tháng 5 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 4 và tháng 5 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Giá VLXD tháng 9/2010 Giá VLXD tháng 9/2010
Giá VLXD tháng 7/2010 Giá VLXD tháng 7/2010
Giá VLXD tháng 8/2009 Giá VLXD tháng 8/2009
Giá VLXD tháng 7/2009 Giá VLXD tháng 7/2009
Giá VLXD tháng 6/2009 Giá VLXD tháng 6/2009
Giá VLXD tháng 5/2009 Giá VLXD tháng 5/2009
Giá VLXD tháng 4/2009 Giá VLXD tháng 4/2009
Giá VLXD tháng 3/2009 Giá VLXD tháng 3/2009
Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
Giá VLXD tháng 01/2009 Giá VLXD tháng 01/2009
Giá VLXD tháng 02/2009 Giá VLXD tháng 02/2009
Giá VLXD tháng 12/2008 Giá VLXD tháng 12/2008
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sá Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị
Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nư Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Đị Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị
Giá vật liệu tháng 10/2008 Giá vật liệu tháng 10/2008
51-75 of 114<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh