VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
51-75 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1345/CBGVLXD/XD-TC 11/20/2018 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2018
1140/CBGVLXD/XD-TC 10/3/2018 Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2018
975/CBGVLXD/XD-TC 08/30/2018 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2018
822/CBGVLXD/XD-TC 08/9/2018 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2018
800/QĐ-SXD 07/27/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II/2018
684/CBGVLXD/XD-TC 07/13/2018 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2018
702/QĐ-SXD 07/4/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I/2018
528/CBGVLXD/XD-TC 06/4/2018 Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2018
391/CBGVLXD/XD-TC 05/21/2018 Công bố giá VLXD tháng 04 năm 2018
278/CBGVLXD/XD-TC 03/28/2018 Công bố giá VLXD tháng 03 năm 2018
166/CBGVLXD/XD-TC 02/28/2018 Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2018
85/CBGVLXD/XD-TC 01/29/2018 Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
1567/CB-SXD 12/28/2017 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
1566/CBGVLXD/XD-TC 12/26/2017 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
1449/CBGVLXD/XD-TC 11/30/2017 Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2017
1316/CBGVLXD/XD-TC 10/31/2017 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I n Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 1 + 2 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 1 + 2 năm 2017
1564/CBGVLXD/XD-TC Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2016
1329/QĐ-BXD Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
51-75 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh