VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
26-50 of 114<  1  2  3  4  5  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1316/CBGVLXD/XD-TC 10/31/2017 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I n Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 1 + 2 năm 2017 Công bố giá VLXD tháng 1 + 2 năm 2017
1564/CBGVLXD/XD-TC Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2016
1329/QĐ-BXD Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
1479/CBGVLXD/XD-TC Công bố giá VLXD tháng 10+11 năm 2016
Giá tháng 8+9 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 7/2016 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 4+5 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 4+5 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2016
Công bố giá VLXD tháng 01 + tháng 02 năm 2016 Công bố giá VLXD tháng 01 + tháng 02 năm 2016
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, th Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2015 tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 8+9 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2015
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2015 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2015
26-50 of 114<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh