VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
1-25 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
986/CBGVLXD-SXD 31/05/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 5 năm 2023
789/QĐ-SXD Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3/2023 và Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
778//CBGVLXD-SXD 28/04/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 4 năm 2023
575/CBGVLXD-SXD 30/03/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
339/CBGVLXD-SXD 28/02/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
200/QĐ-SXD 02/6/2023 Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV/2022 và chỉ số giá xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
168/CBGVLXD-SXD 01/30/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2826/CBGVLXD-SXD 12/29/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 12 năm 2022
2528/CBGVLXD-SXD 11/28/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2022
2095/SXD-KT&VLXD Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
2033/CBGVLXD-SXD 30/09/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
1811/CBGVLXD-SXD 08/31/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022
1482/CBGVLXD-SXD 07/29/2022 Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 7.2022
1260/CBGVLXD-SXD 06/30/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 6.2022
952/CBGVLXD-SXD 30/5/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 5.2022
747/CBGVLXD-SXD 05/28/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 4.2022
537/SXD-CBGVLXD 03/30/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 03 năm 2022
311/CBGVLXD-SXD Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 02 năm 2022
171/CBGVLXD-SXD 01/25/2022 Công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên tháng 01 năm 2022
2803/CBGVL-SXD 12/29/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 12.2021
2558/CBGVL-SXD Công bố Giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên tháng 11.2021
2192/CBGVLXD-SXD Công bố giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Tháng 10.2021
2186/QĐ-SXD Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng 7, tháng 8, tháng 9/2021 và Quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2079/QĐ-SXD 15/10/2021 Quyết định Về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số 1968/CBGVLXD-SXD 09/30/2021 Công bố Giá VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 9 năm 2021
1-25 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh