VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
1-25 of 137<  1  2  3  4  5  6  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
465/CBGVLXD/XD-TC 04/2/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 03 năm 2021
338/VBGVLXD/XD-TC 03/15/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 02 năm 2021
157/CBGVLXD/XD-TC 02/22/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 01 năm 2021
1988/CBGVLXD/XD-TC 01/8/2021 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 12 năm 2020
1749/CBGVLXD/XD-TC 12/17/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 11 năm 2020
1520/CBGVLXD/XD-TC 11/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2020
1375/CBGVLXD/XD-TC 10/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 9 năm 2020
1188/CBGVLXD/XD-TC 08/28/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 8 năm 2020
1014/CBGVLXD/XD-TC 07/31/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2020
831/CBGVLXD/XD-TC 07/21/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2020
657/CBGVLXD/XD-TC 06/2/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 5 năm 2020
494/CBGVLXD-XD-TC 05/8/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 4 năm 2020
386/CBGVLXD/XD-TC 04/1/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 3 năm 2020
259/CBGVLXD/XD-TC 02/28/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 02 năm 2020
124/CBGVLXD/XD-TC 02/11/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 01 năm 2020
63/QĐ-SXD 01/16/2020 Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV năm 2019
1968/CBGVLXD/XD-TC 01/10/2020 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 12 năm 2019
1835/CBGVLXD/XD-TC 12/6/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 11 năm 2019
1613/CBGVLXD/XD-TC 10/29/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 10 năm 2019
1433/CBGVLXD/XD-TC 10/1/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 9 năm 2019
1294/CBGVLXD/XD-TC 08/30/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 8 năm 2019
1099/CBGVLXD/XD-TC 07/30/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2019
895/CBGVLXD/XD-TC 07/2/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2019
719/CBGVLXD/XD-TC 06/13/2019 Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2019
755/QĐ-SXD 06/4/2019 Quyết định Về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02 và tháng 3, Quý I năm 2019
1-25 of 137<  1  2  3  4  5  6  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh