VĂN BẢN: ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC
1-25 of 116<  1  2  3  4  5  >
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1099/CBGVLXD/XD-TC 07/30/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 7 năm 2019
895/CBGVLXD/XD-TC 07/2/2019 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên thị trường tháng 6 năm 2019
719/CBGVLXD/XD-TC 06/13/2019 Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2019
755/QĐ-SXD 06/4/2019 Quyết định Về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02 và tháng 3, Quý I năm 2019
533/CBGVLXD/XD-TC 05/23/2019 Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2019
376/CBGVLXD/XD-TC 04/2/2019 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2019
210/CBGVLXD/XD-TC 02/27/2019 Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2019
135/CBGVLXD/XD-TC 01/28/2019 Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2019
99/QĐ-SXD 01/22/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 Quý IV/2018
1736/CBGVLXD/XD-TC 01/2/2019 Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2018
1568/CBGVLXD/XD-TC 12/7/2018 Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2018
1597/QĐ-SXD 12/6/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2018
1345/CBGVLXD/XD-TC 11/20/2018 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2018
1140/CBGVLXD/XD-TC 10/3/2018 Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2018
975/CBGVLXD/XD-TC 08/30/2018 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2018
822/CBGVLXD/XD-TC 08/9/2018 Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2018
800/QĐ-SXD 07/27/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và Quý II/2018
684/CBGVLXD/XD-TC 07/13/2018 Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2018
702/QĐ-SXD 07/4/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quý I/2018
528/CBGVLXD/XD-TC 06/4/2018 Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2018
391/CBGVLXD/XD-TC 05/21/2018 Công bố giá VLXD tháng 04 năm 2018
278/CBGVLXD/XD-TC 03/28/2018 Công bố giá VLXD tháng 03 năm 2018
166/CBGVLXD/XD-TC 02/28/2018 Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2018
85/CBGVLXD/XD-TC 01/29/2018 Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
1567/CB-SXD 12/28/2017 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
1-25 of 116<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh