Hệ thống văn bản »» Thủ tục hành chính
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 09-12-2014 Download
2 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09-12-2014 Download
3 Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07-04-2014 Download
4 Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013. 08-01-2014 Download
5 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 29-12-2013 Download
6 Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 01-08-2013 Download
7 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. 01-08-2013 Download
8 Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 01-08-2013 Download
9 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 01-08-2013 Download
10 Quốc hội ban hành Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Ban hành Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật 01-08-2013 Download
11 Quốc hội ban hành Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Ban hành Luật Tố cáo 01-08-2013 Download
12 Quốc hội ban hành Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Ban hành Luật Khiếu nại 01-08-2013 Download
13 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nghành Xây dựng 01-08-2013 Download
14 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị 01-08-2013 Download
15 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 01-08-2013 Download
16 Luật viên chức 01-08-2013 Download
17 Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 12-12-2012 Download
18 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. 29-10-2012 Download
19 Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 29-10-2012 Download
20 Ngày 13 tháng 9 năm 2011 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 04/BXD-GĐ V/v: Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận 27-09-2011 Download
21 Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 29-07-2011 Download
22 Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 21 tháng 03 năm 2011 Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng 01-04-2011 Download
23 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04 tháng 03 năm 2011 Chỉ thị Về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ 01-04-2011 Download
24 Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 Ban hành tập suất vốn đầu tư xây dựng năm 2010 01-04-2011 Download
25 Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 Nghị định về bảo trì công trình xây dựng 01-04-2011 Download
26 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng 01-04-2011 Download
27 Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 23-02-2011 Download
28 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 Thông tư Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng 07-12-2010 Download
29 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 07-12-2010 Download
30 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị 07-12-2010 Download
31 Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 Thông tư ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. 06-09-2010 Download
32 Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình. 06-09-2010 Download
33 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. 06-09-2010 Download
34 Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát 06-09-2010 Download
35 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 11-08-2010 Download
Trang trước  1, 2, [ 3 ], 4 ... 11, 12, 13  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV năm 2016
biểu mẫu cung cấp thông tin về thu gom, xử lý chất thải rắn
Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017
Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2017
Công bố số 809/CB-SXD ngày 24/7/2017 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2017
Thông báo số 730/TB-SXD ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quyết định công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học