Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Thông tư, hướng dẫn của BXD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2009 Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 21-12-2009 Download
2 Thông tư số 35/2009/TT-BXD ngày 5 tháng 10 năm 2009 Thông tư Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng. 21-12-2009 Download
3 Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị Định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị. 21-12-2009 Download
4 Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật dô thị. 05-12-2009 Download
5 Thông tư số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2009 Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối v 21-09-2009 Download
6 Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2009 V/v Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình 21-09-2009 Download
7 Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn. 21-09-2009 Download
8 Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn. 21-09-2009 Download
9 Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 21-09-2009 Download
10 Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị. 21-09-2009 Download
11 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009. Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng 17-08-2009 Download
12 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị Định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của chính phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; kh 17-08-2009 Download
13 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2009 Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 17-07-2009 Download
14 Thông tư số 17/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17-07-2009 Download
15 Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp 17-07-2009 Download
16 Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhà ở công nhân khu công nghiệp 17-07-2009 Download
17 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 17-07-2009 Download
18 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 17-07-2009 Download
19 Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 V/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành p 17-07-2009 Download
20 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư Xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. 17-07-2009 Download
21 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6 tháng 7 năm 2009 V/v quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng 17-07-2009 Download
22 Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 Về sửa đổi, bổ sung thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị 13-07-2009 Download
23 Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng V/v quy định việc lập thẩm đinh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn 13-07-2009 Download
24 Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 về Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị. 13-07-2009 Download
25 Hướng dẫn số 63/BXD-QLN Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS 22-06-2009 Download
26 Thông tư Liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHDT-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 27-05-2009 Download
27 Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La 11-05-2009 Download
28 Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ 27-04-2009 Download
29 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình 27-04-2009 Download
30 Thông Tư 03/2009/TT-BXD Ngày26 tháng 03 năm 2009 Thông Tư quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 09-04-2009 Download
31 Thông tư 19/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế. 04-12-2008 Download
32 Thông tư Số 38/2004/TTLT - BTC - BXD ngày 04/26/2004 Hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 18-11-2008 Download
33 Công văn 2245 /BXD- KTXD gửi Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc tạm ứng, tạm thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD 07-11-2008 Download
34 Thông tư 18/2008/TT-BXD, ngày 06 tháng 10 năm 2008 Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 09-10-2008 Download
35 Thông tư 17/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 10 năm 2008 Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797- 400. 09-10-2008 Download
Trang trước  1 2 [3] 4 5 6  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học