Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Thông tư, hướng dẫn của BXD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 09-12-2014 Download
2 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 09-12-2014 Download
3 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 29-12-2013 Download
4 Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 01-08-2013 Download
5 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. 01-08-2013 Download
6 Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 01-08-2013 Download
7 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 01-08-2013 Download
8 Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng 12-12-2012 Download
9 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng. 29-10-2012 Download
10 Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 29-10-2012 Download
11 Ngày 13 tháng 9 năm 2011 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 04/BXD-GĐ V/v: Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận 27-09-2011 Download
12 Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng 29-07-2011 Download
13 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng 01-04-2011 Download
14 Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 23-02-2011 Download
15 Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 Thông tư Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng 07-12-2010 Download
16 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 07-12-2010 Download
17 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị 07-12-2010 Download
18 Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 Thông tư ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. 06-09-2010 Download
19 Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình. 06-09-2010 Download
20 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. 06-09-2010 Download
21 Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát 06-09-2010 Download
22 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 11-08-2010 Download
23 Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 Thông Tư Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. 27-07-2010 Download
24 Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 27-07-2010 Download
25 Văn bản số 920/BXD-KTXD Ngày 25 tháng 3 năm2010 V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 25-06-2010 Download
26 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 16-06-2010 Download
27 Thông tư số 03/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 04 năm 2010 V/v Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc Gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề Xây dựng. 15-05-2010 Download
28 Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 9 tháng 3 năm 2010 V/v Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. 25-03-2010 Download
29 Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 24-02-2010 Download
30 Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08 tháng 01 năm 2010 V/v Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng póoc lăng thương phẩm. 03-02-2010 Download
31 Thông tư số 209/2009/TT/BTC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách n 01-01-2010 Download
32 Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. 21-12-2009 Download
33 Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 21-12-2009 Download
34 Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị. 21-12-2009 Download
35 Thông tư số 37/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2009 Hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ nhà chung cư. 21-12-2009 Download
Trang trước  1 [2] 3 4 5 6  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học