Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Thông tư, hướng dẫn của BXD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng 12-09-2008 Download
2 Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng 15-08-2008 Download
3 Thông tư 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới, kiểu mẫu 18-06-2008 Download
4 Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư 04-06-2008 Download
5 Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 22-05-2008 Download
6 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 08-05-2008 Download
7 Công văn số 2578/BXD-VP ngày 05/12/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu 06-05-2008 Download
8 Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 5/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lạ 05-05-2008 Download
9 Công văn số 49/BXD-KTXD ngày 24/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 05-05-2008 Download
10 Thông tư số 10/2008/TT-BXD ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới, kiểu mẫu 23-04-2008 Download
11 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo văn bản Công bố số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng 23-04-2008 Download
12 Thông tư 09/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 4 năm 2008 V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng 21-04-2008 Download
13 Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng 21-04-2008 Download
14 Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng kiến trúc - quy hoạch cấp tỉnh, thành phố 11-04-2008 Download
15 Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng 07-04-2008 Download
16 Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng 10-04-2008 Download
17 Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/3/2008 của Bộ Xây dựng về đăng ký văn phòng điều hành của Nhà thầu nước ngoài 31-03-2008 Download
18 Công văn số 1394/BXD-KTTC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 25-03-2008 Download
19 Công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh lực đầu tư xây dựng 25-03-2008 Download
20 Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 25-03-2008 Download
21 Thông tư 05/2008/TT-BXD, ngày 22 tháng 02 năm 2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng 05-05-2008 Download
22 Thông tư 13 /2007/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn 22-02-2008 Download
23 Thông tư 04/2008/TT-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 V/v Hướng dẫn quản lý đường đô thị 21-02-2008 Download
24 Thông tư 03/2008/TT-BXD, ngày 25 tháng 01 năm2008 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 27-01-2008 Download
25 Thông tư số 02/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010 05-01-2008 Download
26 Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung Nghị định 117/2007/ND-CP về Sản xuấ, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 07-01-2008 Download
27 Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý vât liệu xây dựng 17-12-2007 Download
28 Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị 22-02-2008 Download
29 Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 Hướng dẫn thủ tục về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 05-05-2008 Download
30 Thông tư 10/2007/TT-BXD, ngày 22 tháng 11 năm 2007 Hướng dẫn qui hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 25-11-2007 Download
31 Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2007 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 20-11-2007 Download
32 TT 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP 05-05-2008 Download
33 TT 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn lập về quản lý chi phí khảo sát xây dựng 26-09-2007 Download
34 TT 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 05-05-2008 Download
35 TT 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 hướng dẫn bổ sung một số nội dung của thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 04/2005/TT-BXD và TT 06/2005/TT-BXD của Bộ xây dựng 05-05-2008 Download
Trang trước  1 2 3 [4] 5 6  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học