Hệ thống văn bản »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Hướng dẫn số 648/HD-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-11-2011 Download
2 Hướng dẫn số 642/HD-SXD ngày 24 tháng 8 năm 2011 Hướng dẫn V/v: Cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28-09-2011 Download
3 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Hướng dẫn số 52/HD-SXD Về hướng dẫn Điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15-06-2011 Download
4 Công bố số 767/SXD-CB ngày 29 tháng 11 năm 2010 Công bố đơn giá dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phun nước đường nội thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biê 07-12-2010 Download
5 Hướng dẫn số 521/HD-SXD ngày 13 tháng 8 năm 2010 Hướng dẫn Định mức bôc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và khai thác, chế biến đá các loại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06-09-2010 Download
6 Hướng dẫn số 168/HD-SXD ngày 30 tháng 3 năm 2010 V/v Điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06-04-2010 Download
7 Hướng dẫn số 134/HD-SXD ngày 16 tháng 3 năm 2010 Hướng dẫn Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 22-03-2010 Download
8 Hướng dẫn số 399/HD-SXD ngày 21 tháng 7 năm 2009 V/v Áp dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 25-01-2010 Download
9 Công văn số 722/SXD-QLHĐXD ngày 4 tháng 12 năm 2009 V/v Cung cấp thông tin về năng lực của các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 17-12-2009 Download
10 Hướng dẫn số 690/HD-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hướng dẫn Quy định về Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 05-12-2009 Download
11 Hướng dẫn số 584/HD-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn công tác lập báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng. 05-12-2009 Download
12 Hướng dẫn số 582/HD-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng công trình xây dựng. 05-12-2009 Download
13 Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V/v kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16-09-2009 Download
14 Hướng dẫn số 356/HD-SXD ngày 7 tháng 7 năm 2009 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16-09-2009 Download
15 Hướng dẫn số 250/HD-SXD ngày 26 tháng 5 năm 2009 Hướng dẫn ban hành đơn giá tiền lương trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03-07-2009 Download
16 Hướng dẫn số 225a/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 V/v Điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18-05-2009 Download
17 Hướng dẫn số 225/HD-SXD ngày 11 tháng 5 năm 2009 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18-05-2009 Download
18 Hưỡng dẫn số 170/HD-SXD Ngày 10 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn Quy trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội c 16-04-2009 Download
19 Hưỡng dẫn số 90/HD-SXD ngay 06/03/2009 hưỡng dẫn lựa chọn vị chí, lập quy hoạch xây dựng bãi chôn, lấp rác thải trên địa bàn Tỉnh Điện Biên 06-03-2009 Download
20 Công bố số 906/SXD-CB ngày 18/12/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc Công Bố Đơn Giá Dự Toán thu gom vận chuyển và sử lý chôn lấp rác thải đô thị,Duy trì cây xanh đô thị,Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh điện biên 02-01-2009 Download
21 Hướng dẫn số 883/HD-SXD ngày 15/12/2008 Về việc Hướng dẫn cụ thể nhà công vụ cho giáo viên 17-12-2008 Download
22 Công văn 231/BXD-KTXD, ngày 21 tháng 10 năm 2008 18-11-2008 Download
23 Hướng dẫn số 576/HD-SXD ngày 30/07/2008 về Phương pháp tính giá ca máy khi giá nhiên liệu tăng 01-08-2008 Download
24 Công văn số 480/CV-SXD ngày 25/6/2008 của Sở Xây dựng về việc khảo sát địa chất công trình xây dựng dân dụng 25-06-2008 Download
25 Hướng dẫn số 147/HD-SXD ngày 13/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25-03-2008 Download
26 Hướng dẫn số 141/HD-SXD ngày 11/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn lập Nhật ký thi công, Bản vẽ hoàn công; Lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12-03-2008 Download
27 Hướng dẫn số 126/HD-SXD ngày 05/3/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06-03-2008 Download
28 Hướng dẫn tính tiền lương công nhân trong xây dựng cơ bản theo mức lương tối thiểu mới 24-01-2008 Download
29 Hướng dẫn số 58a/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu mới trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24-01-2008 Download
30 Hướng dẫn số 59a/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24-01-2008 Download
31 Hướng dẫn số 510/HD-SXD ngày 19/11/2007 Hướng dẫn công tác lập Báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 21-11-2007 Download
32 Hướng dẫn số 296/HD-SXD ngày 27/7/2007 V/v Quy định về Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09-08-2007 Download
33 Hướng dẫn số 155/HD-SXD/08/05/2007 V/v Thi công và nghiệm thu công tác đất trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
34 Hướng dẫn số 98/HD-SXD/19/03/2007 V/v Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
35 Hướng dẫn số 08/HD-SXD/9/01/2007 V/v Điều chỉnh chi phí công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
Trang trước  1 2 3 4 [5]
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2017
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn Thái Phong tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Viễn Thông tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017
Thông báo số 1429/TB-SXD ngày 28/11/2017 Thông báo xác nhận năng lực thi công xây dựng công trình của Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường tỉnh Điện Biên
Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với một số dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG gđ 2016-2020 tỉnh ĐB
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học