Hệ thống văn bản »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đô thị và Nông thôn tỉnh Điện Biên 24-06-2014 Download
2 Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 24-06-2014 Download
3 Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 16-03-2014 Download
4 Phiếu cung cấp số liệu phục vụ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên 11-03-2014 Download
5 Hướng dẫn số 844/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dưng báo cáo về tình hình chất lượng 04-12-2013 Download
6 Hướng dẫn số 845/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng về Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12-11-2014 Download
7 Thông báo số 685/SXD-QLHĐXD ngày 02/10/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 07-10-2013 Download
8 Hướng dẫn số 653/SXD-HD ngày 20/9/2013 Hướng dẫn Về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23-09-2013 Download
9 Thông báo số 611/SXD-QLHĐXD ngày 11/9/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 11-09-2013 Download
10 Thông báo số 585/SXD-QLHĐXD ngày 30/8/2013 Thông báo Năng lực thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 08-09-2013 Download
11 Hướng dẫn số 146/HD-SXD Ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2013 Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24-03-2013 Download
12 Công văn số 52/HD-SXD ngày 24/01/2013 V/v: Hướng dẫn các Quy chuẩn, tiêu chuẩn được thay thế trong thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25-01-2013 Download
13 Thông báo số 06 /SXD-KTXDTH ngày 4/1/2013 THÔNG BÁO Tiếp nhận bản công bố sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 VÀ PC40 phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 10-01-2013 Download
14 Thông báo số 478/SXD-QLHĐXD ngày 13 tháng 9 năm 2012 V/v: Thông báo năng lực hành nghề hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20-09-2012 Download
15 Thông báo số 450/SXD-QLHĐXD ngày 4 tháng 9 năm 2012 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20-09-2012 Download
16 Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây ng trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-08-2012 Download
17 Hướng dẫn số 399/SXD-HD ngày 02 tháng 8 năm 2012 Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-08-2012 Download
18 Hướng dẫn số 361/HD-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2012 Về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên 27-07-2012 Download
19 Hướng dẫn số 373/HD-SXD ngày 24 tháng 7 năm 2012 V/v: Kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện B 26-07-2012 Download
20 Công bố số 209/SXD-CB ngày 21 tháng 5 năm 2012 Công bố Đơn giá nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới ở từng vùng, từng khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14-06-2012 Download
21 Ngày 20 tháng 12 năm 2011 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 778/SXD-CB V/v: Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31-01-2012 Download
22 Ngày 04 tháng 01 năm 2012 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên Ban hành văn bản số 10/SXD-CB V/v: Công bố đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31-01-2012 Download
23 Hướng dẫn số 648/HD-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-11-2011 Download
24 Hướng dẫn số 642/HD-SXD ngày 24 tháng 8 năm 2011 Hướng dẫn V/v: Cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28-09-2011 Download
25 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Hướng dẫn số 52/HD-SXD Về hướng dẫn Điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 15-06-2011 Download
26 Công bố số 767/SXD-CB ngày 29 tháng 11 năm 2010 Công bố đơn giá dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phun nước đường nội thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biê 07-12-2010 Download
27 Hướng dẫn số 521/HD-SXD ngày 13 tháng 8 năm 2010 Hướng dẫn Định mức bôc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và khai thác, chế biến đá các loại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06-09-2010 Download
28 Hướng dẫn số 168/HD-SXD ngày 30 tháng 3 năm 2010 V/v Điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06-04-2010 Download
29 Hướng dẫn số 134/HD-SXD ngày 16 tháng 3 năm 2010 Hướng dẫn Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 22-03-2010 Download
30 Hướng dẫn số 399/HD-SXD ngày 21 tháng 7 năm 2009 V/v Áp dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 25-01-2010 Download
31 Công văn số 722/SXD-QLHĐXD ngày 4 tháng 12 năm 2009 V/v Cung cấp thông tin về năng lực của các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 17-12-2009 Download
32 Hướng dẫn số 690/HD-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hướng dẫn Quy định về Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 05-12-2009 Download
33 Hướng dẫn số 584/HD-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn công tác lập báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng. 05-12-2009 Download
34 Hướng dẫn số 582/HD-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng công trình xây dựng. 05-12-2009 Download
35 Hướng dẫn số 480/HD-SXD ngày 26 tháng 8 năm 2009 V/v kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 16-09-2009 Download
Trang trước  1 2 3 [4] 5  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quyết định công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng; Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017
Công văn số 535/SXD-QLHĐXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dưng tỉnh Điện Biên Về việc thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 Của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Công văn số 407/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 25/4/2017 của Sở Xây dựng V/v tham gia góp ý Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù, nội dung và định mức chi phí trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Công văn số 403/SXD-QLHĐXD ngày 25/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Về việc hoàn thiện thủ tục trước khi trình thẩm định đối với Dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học