Hệ thống văn bản »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 10 15-09-2014 Download
2 Tải file Tài liệu Lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu tổ chức tại Điện Biên ngày 12/9/2014 14-09-2014 Download
3 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên lần 9 04-09-2014 Download
4 Hướng dẫn số 690/HD-SXD ngày 03/9/2014 Hướng dẫn Điều kiện khởi công, an toàn lao động trong thi công xây dựng, quy trình xử lý sự cố công trình và công tác lưu trữ hồ sơ dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03-09-2014 Download
5 Thông báo số 686/SXD-VP ngày 03/9/2014 Thông báo Về việc tổ chức lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu ( Khai mạc vào 7h30 ngày 12/9/2014 ) 03-09-2014 Download
6 Tổ chức lớp tập huấn Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu 25-08-2014 Download
7 Chấn chỉnh trong việc áp dụng định mức và sử dụng vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 28-07-2014 Download
8 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 8 08-07-2014 Download
9 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 7 08-07-2014 Download
10 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 6 08-07-2014 Download
11 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 5 08-07-2014 Download
12 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 4 08-07-2014 Download
13 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức trên địa bàn tỉnh lần 3 08-07-2014 Download
14 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đô thị và Nông thôn tỉnh Điện Biên 24-06-2014 Download
15 Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 24-06-2014 Download
16 Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 16-03-2014 Download
17 Phiếu cung cấp số liệu phục vụ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên 11-03-2014 Download
18 Hướng dẫn số 844/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dưng báo cáo về tình hình chất lượng 04-12-2013 Download
19 Hướng dẫn số 845/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng về Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12-11-2014 Download
20 Thông báo số 685/SXD-QLHĐXD ngày 02/10/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 07-10-2013 Download
21 Hướng dẫn số 653/SXD-HD ngày 20/9/2013 Hướng dẫn Về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu áp dụng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23-09-2013 Download
22 Thông báo số 611/SXD-QLHĐXD ngày 11/9/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 11-09-2013 Download
23 Thông báo số 585/SXD-QLHĐXD ngày 30/8/2013 Thông báo Năng lực thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 08-09-2013 Download
24 Hướng dẫn số 146/HD-SXD Ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2013 Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24-03-2013 Download
25 Công văn số 52/HD-SXD ngày 24/01/2013 V/v: Hướng dẫn các Quy chuẩn, tiêu chuẩn được thay thế trong thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25-01-2013 Download
26 Thông báo số 06 /SXD-KTXDTH ngày 4/1/2013 THÔNG BÁO Tiếp nhận bản công bố sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 VÀ PC40 phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 10-01-2013 Download
27 Thông báo số 478/SXD-QLHĐXD ngày 13 tháng 9 năm 2012 V/v: Thông báo năng lực hành nghề hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20-09-2012 Download
28 Thông báo số 450/SXD-QLHĐXD ngày 4 tháng 9 năm 2012 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20-09-2012 Download
29 Hướng dẫn số 382/HD-SXD ngày 26 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây ng trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-08-2012 Download
30 Hướng dẫn số 399/SXD-HD ngày 02 tháng 8 năm 2012 Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-08-2012 Download
31 Hướng dẫn số 361/HD-SXD ngày 19 tháng 7 năm 2012 Về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên 27-07-2012 Download
32 Hướng dẫn số 373/HD-SXD ngày 24 tháng 7 năm 2012 V/v: Kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện B 26-07-2012 Download
33 Công bố số 209/SXD-CB ngày 21 tháng 5 năm 2012 Công bố Đơn giá nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới ở từng vùng, từng khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên 14-06-2012 Download
34 Ngày 20 tháng 12 năm 2011 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 778/SXD-CB V/v: Công bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31-01-2012 Download
35 Ngày 04 tháng 01 năm 2012 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên Ban hành văn bản số 10/SXD-CB V/v: Công bố đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31-01-2012 Download
Trang trước  1 2 3 [4] 5  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2017
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn Thái Phong tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Viễn Thông tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017
Thông báo số 1429/TB-SXD ngày 28/11/2017 Thông báo xác nhận năng lực thi công xây dựng công trình của Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường tỉnh Điện Biên
Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với một số dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG gđ 2016-2020 tỉnh ĐB
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học