Hệ thống văn bản »» Quyết định Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ 10-07-2008 Download
2 Quyết định số 165/2004/QĐ-BQP ngày 13/12/2004 của Bộ Quốc phòng về Ban hành hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và định mức dự toán dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ. 10-07-2008 Download
3 Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc phòng về Ban hành quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ. 10-07-2008 Download
4 Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NDD170/2003/NĐ-CP của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá 15-06-2008 Download
5 Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt (hết hiệu lực ngày 14/7/2008) 16-07-2008 Download
6 Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ KH và ĐT về ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu 04-06-2008 Download
7 Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 05/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 07-05-2008 Download
8 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 02-05-2008 Download
9 Quyết định số 390/2008/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát 25-04-2008 Download
10 Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải 25-04-2008 Download
11 Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg ngày 22/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào vùng trung du miền níu Bắc bộ đến năm 2015 25-04-2008 Download
12 Quyết định 48/2008/QĐ-TTG ngày 03/4/2008 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nhóm 5 Ngân hành nước ngoài 10-04-2008 Download
13 Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 10-04-2008 Download
14 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh 28-03-2008 Download
15 Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2012 28-03-2008 Download
16 Công văn số 352/TTg-CN ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Hình thức hoạt động của các Ban quản lý dự án 13-03-2008 Download
17 Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá 05-03-2008 Download
18 Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/02/2008 về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 04-03-2008 Download
19 Quyết định của thủ tướng chính phủ số 89/2007/qđ-ttg ngày 18 tháng 6 năm 2007 thí điểm thành lập thanh tra xây dựng quận, huyện 25-02-2008 Download
20 Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước 15-02-2008 Download
21 Nghị định số 14 /2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 13-02-2008 Download
22 Nghị định số 13 /2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 13-02-2008 Download
23 Công văn số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói 30-01-2008 Download
24 Nghị định số 135/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập huyện Mường Ảng 24-01-2008 Download
25 Nghị định số 04 /2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 21-01-2008 Download
26 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 21-01-2008 Download
27 Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 33/2007/TT-BTC Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 16-01-2008 Download
28 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 03/11/2004 về việc Ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức 15-01-2008 Download
29 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 15-01-2008 Download
30 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước 15-01-2008 Download
31 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ TNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 14-01-2008 Download
32 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường 14-01-2008 Download
33 Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương 15-01-2008 Download
34 Thông tư liên tich số 05/2007/TT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp 11-01-2008 Download
35 Thông tư số 30/2007/TT-BLDTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao độn 11-01-2008 Download
Trang trước  1 [2] 3 4  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học