Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Quyết định, Chỉ thị của BXD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 15/2006?QĐ-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng V/v Bảo trì công sở cơ quan hành chính nhà nước 08-09-2008 Download
2 Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ Xây dựng Về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy 16-07-2008 Download
3 Quyết định số 11/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 7 năm 2008 Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 04-07-2008 Download
4 Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt 26-06-2008 Download
5 Quyết định 09/2008/QĐ-BXD, ngày 06 tháng 6 năm 2008 Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ” 13-06-2008 Download
6 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 30-05-2008 Download
7 Quyết định số 07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế điển hình 30-05-2008 Download
8 Chỉ thị số 06/2008/CT-BXD ngày 08/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng 12-05-2008 Download
9 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 06-05-2008 Download
10 Chỉ thị số 05/2008/CT-BXD ngày 29/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới 01-05-2008 Download
11 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008 V/v Ban hành “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. 23-04-2008 Download
12 Quyết định số 05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 11-04-2008 Download
13 Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 23-04-2008 Download
14 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 03/1/2008 của BXD về Ban hành hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư 08-04-2008 Download
15 Chỉ trị số 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doạnh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008 của Bộ Xây dựng 07-04-2008 Download
16 Chỉ trị số 04/2008/CT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng 07-04-2008 Download
17 Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 27/3/2008 về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng 31-03-2008 Download
18 Chỉ thị số 01/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 21/3/2008 về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng 31-03-2008 Download
19 Quyết định số 377/2008/QĐ-BXD ngày 14/3/2008 phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng 25-03-2008 Download
20 Quyết định 02/2008/QĐ-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 Ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 25-02-2008 Download
21 Quyết định 01/2008/QĐ-BXD, ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng 02-02-2008 Download
22 Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản 11-01-2008 Download
23 Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2008 về việc Ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng 11-01-2008 Download
24 Quyết định số 06/QĐ-BXD ngày 03/01/2008 về việc Đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư 02-02-2008 Download
25 Quyết định số 1365/2007/QĐ-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2007 V/v Phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng 20-11-2007 Download
26 Quyết định số 27/2007/QĐ-BXD ngày 29 tháng 10 năm 2007 V/v Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 19-11-2007 Download
27 Quyết định số 26/2007/BXD ngày 21/9/2007 của Bộ xây dựng V/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 17-10-2007 Download
28 Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng 09-08-2007 Download
29 Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình 19-09-2007 Download
30 Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 V/v Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 09-08-2007 Download
31 Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 V/v Ban hành các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước 09-08-2007 Download
32 Quyết định số 05 /2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 V/v Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản 09-08-2007 Download
33 Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 V/v Ban hành qui định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình 09-08-2007 Download
34 Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/09/2006 V/v Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công trức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạ 19-09-2007 Download
35 Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/06/2006 V/v Ban hành quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính Nhà nước 09-08-2007 Download
Trang trước  1 [2] 3  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học