Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Nghị định Chính phủ về XD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 Nghị định quy định những người là công chức. 03-02-2010 Download
2 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 01-01-2010 Download
3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 01-01-2010 Download
4 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 01-01-2010 Download
5 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 01-01-2010 Download
6 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 Về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 21-12-2009 Download
7 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10-11-2009 Download
8 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng 02-11-2009 Download
9 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 V/v Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC 21-09-2009 Download
10 Nghị đính số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 V/v: Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 21-09-2009 Download
11 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Về vật liệu nổ công nghiệp. 21-09-2009 Download
12 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 21-09-2009 Download
13 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị. 27-05-2009 Download
14 Nghị Định 23/2009/NĐ-CP Ngày 27 tháng 02 năm 2009 V/v Sử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 10-03-2009 Download
15 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 12-08-2008 Download
16 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 22-04-2008 Download
17 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 28-03-2008 Download
18 Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 05-05-2008 Download
19 Nghị định 17/2008/NĐ-CP, ngày 04 tháng 02 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 20-02-2008 Download
20 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 25-01-2008 Download
21 Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 11-01-2008 Download
22 Nghị định số 36/2003/QH11Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 31-12-2007 Download
23 Nghị định 126/2004/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà 05-05-2008 Download
24 Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thi 19-12-2007 Download
25 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 16-01-2008 Download
26 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở 05-12-2007 Download
27 Nghị định số 124/2007/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng 05-12-2007 Download
28 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14-11-2007 Download
29 Nghị định 12/2009/NĐ-CP Ngày 12 thang 02 năm 2009 Thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Ngày 07/02/2005 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 04-03-2009 Download
30 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao 14-11-2007 Download
31 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về Quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay 14-11-2007 Download
32 Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất , trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 14-11-2007 Download
33 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp 14-11-2007 Download
34 Nghị định số 72/2001/NĐ-CP về Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị 14-11-2007 Download
35 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng 19-09-2007 Download
Trang trước  1 [2] 3  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học