Chương trình - Dự án
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nội dung và kế hoạch đấu thầu tiểu dự hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đô thị miên núi phía Bắc - TP Điện Biên Phủ 14-10-2014 Download
2 Mẫu nhà số 03_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
3 Mẫu nhà số 02_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
4 Mẫu nhà số 01_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
5 Công văn số 3410/VPCP-KTN ngày 23/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La 16-09-2008 Download
6 Công văn số 1453/TTg-KTN ngày 06/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 16-09-2008 Download
7 Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 15-09-2008 Download
8 Quyết định số 04/QĐ-UBDT ngày 08/08/2008 V/v của UBND Dân tộc về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 15-09-2008 Download
9 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án QHCT khu tái định cư Lay Nưa, thị xã Mường Lay thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên 12-09-2008 Download
10 Công văn số 905/UBND-VX ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đề án KCHTLH và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2010 12-09-2008 Download
11 Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Điện Biên 14-08-2008 Download
12 Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 của UBND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2008 đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên tỉnh Điện Biên 14-08-2008 Download
13 Công văn số 744/TTg-KTTH ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về vốn thực hiện chương trình 135 14-08-2008 Download
14 Quyết định số 1011/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo QĐ 947/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thược chương trình 135 giai đoạ 14-08-2008 Download
15 Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt phân loại xã theo trình độ phát triển và mức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã được bổ sung vào Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 25-07-2008 Download
16 Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Chương trình 135 giai đoạn II cho các xã năm 2008 25-07-2008 Download
17 Nghị định 59/1995/NĐ-CP ngày 7/10/1995 của Chính phủ về việc chia tách huyện Điện Điên, tỉnh Lai Châu 16-07-2008 Download
18 Nghị định 110/2003/NĐ-CP ngày 26/9/2003 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu 16-07-2008 Download
19 Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
20 Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
21 Quyết định số 18/2001/QĐ-UB, ngày 23 tháng 3 năm 2001 của UBND tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt quy hoạch Chi tiết khu trung tâm Thị trấn Mường Ẳng - huyện Tuần Giáo tỉnh Lai châu 13-07-2008 Download
22 Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch năm 2008 Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, tỉnh Điện Biên 03-07-2008 Download
23 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư điểm TĐC Tả Huổi Tráng - Tả Si Láng huyện Tủa Chùa thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 23-06-2008 Download
24 Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 11-06-2008 Download
25 Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt đề án kiên cố hóa trường học, lớp học 09-06-2008 Download
26 Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 09-06-2008 Download
27 Hướng dẫn số 523/UBND-VX ngày 30/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Hướng dẫn thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 09-06-2008 Download
28 Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 09-06-2008 Download
29 Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 04-07-2008 Download
30 Quyết định số 1453/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa thuộc dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
31 Quyết định số 1278/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lực xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa thuộc Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
32 Quyết định số 469/QĐ-UB, ngày 23 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán dự án quy hoạch tái định cư thị xã Mường Lay thuộc Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
33 Quyết định số 341/QĐ-UB, ngày 14 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh V/v: Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên 13-07-2008 Download
34 Quyết định số 183 /QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lực xã Mường Báng huyện Tủa Chùa 13-07-2008 Download
35 Quyết định số 182/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa 13-07-2008 Download
[1] 2 3 4  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học