Chương trình - Dự án »» Chương trình 135
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 04/QĐ-UBDT ngày 08/08/2008 V/v của UBND Dân tộc về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 15-09-2008 Download
2 Công văn số 744/TTg-KTTH ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về vốn thực hiện chương trình 135 14-08-2008 Download
3 Quyết định số 1011/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo QĐ 947/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thược chương trình 135 giai đoạ 14-08-2008 Download
4 Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt phân loại xã theo trình độ phát triển và mức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã được bổ sung vào Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 25-07-2008 Download
5 Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Chương trình 135 giai đoạn II cho các xã năm 2008 25-07-2008 Download
6 Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận ngè 02-05-2008 Download
7 Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/4/2008 về việc bổ sung kinh phí chương trình 135 giai đoạn II 19-06-2011 Download
8 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II 28-03-2008 Download
9 Hướng dẫn số 61/HD-SXD ngày 23/01/2008 Hướng dẫn Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25-01-2008 Download
10 Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phân loại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và mức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã theo trình độ phát triển năm 2008 tỉnh Điện Biên 18-01-2008 Download
11 Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II 10-01-2008 Download
12 Thông tư số 218/2005/TT-UBDT Hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 31-12-2007 Download
13 Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010 12-12-2007 Download
14 Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 12-12-2007 Download
15 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định tiêu chí phân loại và mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Đi 18-11-2007 Download
16 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn t 12-01-2008 Download
17 Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản v 16-11-2007 Download
18 Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II 16-11-2007 Download
19 Quyết định số 947/ QĐ-UBND 31/08/2007 V/v Ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 12-10-2007 Download
20 Hướng dẫn số 275/HD-SXD ngày 19/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó kh 26-07-2007 Download
21 Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 26-07-2007 Download
22 Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế -xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 26-07-2007 Download
23 Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 của Bộ xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2 26-07-2007 Download
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học