Định mức, tiêu chuẩn Định mức xây dựng  |  Đơn giá, chỉ số giá xây dựng  |  Phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tư vấn  |  Tiêu chuẩn, quy chuẩn XD  |  Tài liệu chuyên ngành khác
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
10 Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với một số dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG gđ 2016-2020 tỉnh ĐB 27-11-2017 Download
11 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08-01-2017 Download
12 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý I năm 2012 26-07-2012 Download
13 Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 quý I năm 2012 26-07-2012 Download
14 Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2011 26-07-2012 Download
15 Công bố số 136/SXD-CB ngày 5 tháng 4 năm 2012 Công bố các tập đơn giá: Xây dựng, lắp đặt, Khảo sát xây dựng Sửa chữa trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12-04-2012 Download
16 Giới thiệu về phầm mềm KCW2010 Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng. 31-01-2012 Download
17 Hướng dẫn sử dụng phần mêm KCW2010 V5 31-01-2012 Download
18 Phân mềm thiết kế dầm-cột (lệch tâm xiên) 28-09-2011 Download
19 Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23 tháng 02 năm 2011 về công bố chỉ số giá xây dựng Quý 4 và năm 2010 01-04-2011 Download
Chương trình - Dự án TĐC Thủy điện Sơn La  |  Kiên cố hóa trường, lớp học  |  Chương trình 135  |  Chương trình 134  |  Thông tin quy hoạch  |  Mẫu thiết kế điển hình Nhà ở cho người có công với Cách Mạng  |  Đô thị Miền núi
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
20 UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nội dung và kế hoạch đấu thầu tiểu dự hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đô thị miên núi phía Bắc - TP Điện Biên Phủ 14-10-2014 Download
21 Mẫu nhà số 03_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
22 Mẫu nhà số 02_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
23 Mẫu nhà số 01_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng 02-03-2014 Download
24 Công văn số 3410/VPCP-KTN ngày 23/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La 16-09-2008 Download
25 Công văn số 1453/TTg-KTN ngày 06/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 16-09-2008 Download
26 Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 15-09-2008 Download
27 Quyết định số 04/QĐ-UBDT ngày 08/08/2008 V/v của UBND Dân tộc về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 15-09-2008 Download
28 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án QHCT khu tái định cư Lay Nưa, thị xã Mường Lay thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên 12-09-2008 Download
29 Công văn số 905/UBND-VX ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện đề án KCHTLH và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2010 12-09-2008 Download
Hệ thống văn bản Thủ tục hành chính  |  Cơ chế một cửa  |  Quyết định Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên  |  Chứng chỉ hành nghề  |  Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
30 Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017 15-12-2017 Download
31 Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017 15-12-2017 Download
32 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn Thái Phong tỉnh Điện Biên 05-12-2017 Download
33 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Viễn Thông tỉnh Điện Biên 05-12-2017 Download
34 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên 05-12-2017 Download
35 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng tỉnh Điện Biên 05-12-2017 Download
36 Thông báo số 1429/TB-SXD ngày 28/11/2017 Thông báo xác nhận năng lực thi công xây dựng công trình của Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường tỉnh Điện Biên 28-11-2017 Download
37 Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ 08-11-2017 Download
38 Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017 22-10-2017 Download
39 Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 17-10-2017 Download
Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá VLXD năm 2013 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2012 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2011 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2010 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2009 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2008 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2007 tỉnh Điện Biên  |  VLXD năm 2006 tỉnh Điện Biên  |  Thông tin giá Viện kinh tế - BXD  |  VLXD năm 2017 Tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
40 Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2017 15-12-2017 Download
41 Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017 03-12-2017 Download
42 Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017 08-10-2017 Download
43 Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2017 15-09-2017 Download
44 Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý IV năm 2016 30-08-2017 Download
45 Công bố giá VLXD tháng 6 + 7 năm 2017 08-08-2017 Download
46 Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2017 24-07-2017 Download
47 Công bố giá VLXD tháng 4 + 5 năm 2017 30-05-2017 Download
48 Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2017 12-04-2017 Download
49 Công bố giá VLXD tháng 1 + 2 năm 2017 01-03-2017 Download
Biểu mẫu báo cáo thông kê
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
50 biểu mẫu cung cấp thông tin về thu gom, xử lý chất thải rắn 06-08-2017 Download
51 Mẫu sơ yếu lý lịch đăng ký hội viên Hội quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Điện Biên 09-06-2016 Download
52 De an ho tro ho ngheo giai doan 2015-2020 01-09-2015 Download
53 Thông báo số 850/SXD-QLHĐXD ngày 05/8/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Thông báo Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2015 ( Lần 4 - 2015 ) 04-08-2015 Download
54 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch 17-12-2014 Download
55 Mẫu đơn xin cấp phép thầu - đối với nhà thầu nước ngoài 17-12-2014 Download
56 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và bản khai kinh nghiệm 17-12-2014 Download
57 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Xây dựng 17-12-2014 Download
58 Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng 10-12-2014 Download
59 Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm 10-12-2014 Download
Thủ tục hành chính
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
60 Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" 20-04-2015 Download
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2017
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH Tư vấn Thái Phong tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Viễn Thông tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên
Thông báo xác nhận năng lực tư vấn, thi công xây dựng công trình của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Tùng tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2017
Thông báo số 1429/TB-SXD ngày 28/11/2017 Thông báo xác nhận năng lực thi công xây dựng công trình của Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường tỉnh Điện Biên
Vv hạch toán, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với một số dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG gđ 2016-2020 tỉnh ĐB
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học