Quy trình cấp giấy phép quy hoạch
Quy trình cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh...
Quy trình cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2...
Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp đã có...
Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp chưa...
Quy trình cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trức sư, kỹ sư hoạt động xây...
Giới thiệu Giới thiệu chung  |  Ban Giám đốc  |  Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức của Sở Xây Dựng Điện Biên
Cán bộ phòng ban
Lịch sử hình thành và các thời kỳ phát triển của ngành xây dựng tỉnh Điện...
Ban giám đốc Sở
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng
Phát triển đô thị Đô thị Miền núi
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ mở gói thầu DB-02
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF-Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phê duyệt danh sách ngắn gói thầu DB-02: Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầy tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán , lập hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-04 mua sắm trang thiết...
Tin tức và sự kiện
THÔNG BÁO: Kết quả đấu thầu gói thầu: tư vấn lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đên năm 2030.
UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Cung cấp thông tin, số liệu liên quan làm cơ sở cho việc lập Chương trình...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÀ THẦU DỰ THẦU CÓ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐẠT YÊU...
Ban QLDA quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ mở thầu gói thầu:...
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH...
Lễ Khởi động "Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả...
Đô thị Miền núi
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ mở gói thầu DB-02
Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF-Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phê duyệt danh sách ngắn gói thầu DB-02: Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầy tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán , lập hồ sơ mời thầu và báo cáo đánh giá
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-04 mua sắm trang thiết...
Hệ thống văn bản
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng 17-12-2014 Download
2 Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13 17-12-2014 Download
3 Quyết định Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 17-12-2014 Download
4 Thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, sai sót của các phòng LAS - XD theo kết luận tại Báo cáo số 612/BC-SXD ngày 07/8/2014 của Sở Xây dựng 17-12-2014 Download
5 Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13 15-12-2014 Download
Biểu mẫu báo cáo thông kê
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch 17-12-2014 Download
2 Mẫu đơn xin cấp phép thầu - đối với nhà thầu nước ngoài 17-12-2014 Download
3 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và bản khai kinh nghiệm 17-12-2014 Download
4 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Xây dựng 17-12-2014 Download
5 Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng 10-12-2014 Download
Hệ thống văn bản »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng 17-12-2014 Download
2 Quyết định Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 17-12-2014 Download
3 Thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, sai sót của các phòng LAS - XD theo kết luận tại Báo cáo số 612/BC-SXD ngày 07/8/2014 của Sở Xây dựng 17-12-2014 Download
4 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên 2014 lần 11 19-11-2014 Download
5 Hướng dẫn số 956/HD-SXD ngày 12/11/2014 Hướng dẫn Về việc xét đề nghị khen thưởng năm 2014, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2015 và xét tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp ngành Xây dựng" 12-11-2014 Download
Giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá »» VLXD năm 2014 Tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 09-12-2014 Download
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 20-11-2014 Download
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 11-11-2014 Download
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 17-09-2014 Download
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 26-08-2014 Download
CỔNG THÀNH PHẦN
Vật liệu xây dựng
Thanh tra xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật Đô thị
Phát triển đô thị
Nhà ở và thị trường BĐS
Pháp luật xây dựng
Chất lượng công trình Xây dựng
Quy hoạch - Kiến trúc
Kinh tế Xây dựng
Hoạt động xây dựng
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch
Mẫu đơn xin cấp phép thầu - đối với nhà thầu nước ngoài
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 và bản khai kinh nghiệm
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực Xây dựng
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng
Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13
Quyết định Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thông báo kết quả khắc phục các tồn tại, sai sót của các phòng LAS - XD theo kết luận tại Báo cáo số 612/BC-SXD ngày 07/8/2014 của Sở Xây dựng
Luật Đầu tư 2014 67/2014/QH13
Luật Đầu tư công 49/2014/QH13

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics