Thư mời bày tỏ quan tâm gói thầu DB-02 Chương trình đô thị miền núi phía...
THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM QUỸ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN (PPTAF) Cr. No.: 4779-VN CHƯƠNG TR&Ig>


Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây...
Công bố mẫu thiết kế nhà ở điển hình phục vụ Đề án hỗ trợ người có công...
Hướng dẫn quy định xử phạt hành vi xây dựng sai phép
Tham gia vào đồ án quy hoạch khu đô thị mới phía đông thành phố Điện Biên...
Thông báo cuộc vận động về ảnh nghệ thuật: Góc nhìn của Kiến trúc sư với...
Hội Nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 Ngành Xây dựng tỉnh Điện...
Giới thiệu Giới thiệu chung  |  Ban Giám đốc  |  Cơ cấu tổ chức  |  Địa chỉ cần biết  |  Tỉnh Điện Biên
Các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên
SỞ XÂY DỰNG Địa chỉ: Phường Mường Thanh, ­ TP. Điện Biên Phủ Tel: 0230.3825.805 Fax: 0230.3825.995 website: www.sxddienbien.gov.vn email: sxddienbien@gmail.com bien.gov.vn...
UBND và các phòng quản lý đô thị, phòng Công thương các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên
Các Ban Quản lý dự án các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên...
Các Ban quản lý dự án chuyên ngành khác của tỉnh Điện Biên...
Các công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên...
Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Tin tức và sự kiện Tin tức và sự kiện  |  Quy trình tiếp nhận hồ sơ
Thông báo số 685/SXD-QLHĐXD ngày 02/10/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013
Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 ve;n...
Công bố giá giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2013
Hướng dẫn số 653/SXD-HD ngày 20/9/2013 Hướng dẫn Về việc điều chỉnh mức...
Thông báo số 611/SXD-QLHĐXD ngày 11/9/2013 Thông báo năng lực hoạt động...
Thông báo số 585/SXD-QLHĐXD ngày 30/8/2013 Thông báo Năng lực thi công...
Công văn số 52/HD-SXD ngày 24/01/2013 V/v: Hướng dẫn các Quy chuẩn, tiêu...
Thông báo số 06 /SXD-KTXDTH ngày 4/1/2013 THÔNG BÁO Tiếp nhận bản công...
Thủ tục hành chính
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07-04-2014 Download
2 Dự thảo Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở nhà nước bao gồm trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng và nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-04-2014 Download
3 Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 16-03-2014 Download
4 Phiếu cung cấp số liệu phục vụ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên 11-03-2014 Download
5 Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013. 08-01-2014 Download
Biểu mẫu báo cáo thông kê
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp ban hành kèm theo QĐ1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15-09-2008 Download
2 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo QĐ1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15-09-2008 Download
3 Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo QĐ1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15-09-2008 Download
4 Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn hành kèm theo QĐ1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15-09-2008 Download
5 Mẫu biên bản đóng, mở thầu (Tham khảo) 21-08-2008 Download
Văn bản quy phạm PL »» Thủ tục hành chính »» Thông báo Hướng dẫn Sở Xây dựng
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 16-03-2014 Download
2 Phiếu cung cấp số liệu phục vụ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên 11-03-2014 Download
3 Hướng dẫn số 844/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dưng báo cáo về tình hình chất lượng 04-12-2013 Download
4 Hướng dẫn số 845/HD-SXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng về Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31-12-2013 Download
5 Thông báo số 685/SXD-QLHĐXD ngày 02/10/2013 Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 07-10-2013 Download
Giá vật liệu xây dựng »» VLXD năm 2014 Tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Công bố giá vật liệu tháng 3 năm 2014 15-04-2014 Download
2 Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2014 02-03-2014 Download
3 Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2014 20-02-2014 Download
CỔNG THÀNH PHẦN
Vật liệu xây dựng
Thanh tra xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật Đô thị
Phát triển đô thị
Nhà ở và thị trường BĐS
Pháp luật xây dựng
Chất lượng công trình Xây dựng
Quy hoạch - Kiến trúc
Kinh tế Xây dựng
Hoạt động xây dựng
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá vật liệu tháng 3 năm 2014
Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Dự thảo Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở nhà nước bao gồm trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng và nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để tính chi phí nhân công trong xây dựng phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Phiếu cung cấp số liệu phục vụ lập quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên
Mẫu nhà số 03_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng
Mẫu nhà số 02_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng
Mẫu nhà số 01_Nhà ở cho người có công với Cách Mạng
Công bố giá VLXD tháng 02 năm 2014
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2013

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics