• Số ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Trích yếu
 • Download
 • 168/CBGVLXD-SXD 01/30/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  2826/CBGVLXD-SXD 12/29/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 12 năm 2022
  2528/CBGVLXD-SXD 11/28/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2022
  2095/SXD-KT&VLXD Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
  2033/CBGVLXD-SXD 30/09/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2022
  1811/CBGVLXD-SXD 08/31/2022 Công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh